Končí rekonstrukce průtahu Železnou Rudou, pokračovat bude příští rok!

Zveřejněno v Plzeňský kraj ZAK
Od - neděle, 8. říjen 2023 07:28

Média

Hlavní tah Železnou Rudou přímo v samotném centru města se rekonstruoval od poloviny června. Teď práce postupně končí, stavební činnost probíhá už převážně mimo hlavní komunikaci.

Opravou prošel úsek komunikace od kruhového objezdu až po křížení silnice I/27 a třídy 1. máje. "Během stavebních prací byla provedena úprava šířkového uspořádání silnice a kompletní výměna konstrukce vozovky. Součástí stavby byla také úprava chodníků a ploch veřejného prostranství, vodovodu, veřejného osvětlení, dešťové a splaškové kanalizace nebo přeložky plynovodů," popsal Adam Koloušek z Ředitelství silnic a dálnic.

V příštím roce bude oprava pokračovat, a to v rámci dvou etap v úseku mezi městským úřadem a železničním přejezdem. Celkem se rekonstrukce týká 574 metru dlouhého úseku za 49,5 milionu korun.

2.10.20232

Končí rekonstrukce průtahu Železnou Rudou, pokračovat bude příští rok! Foto: ŘSD