Komunikaci s neslyšícími a nedoslýchavými usnadní tichá linka

Zveřejněno v Z Plzně
Od - sobota, 12. červen 2021 14:00
Na fotografii zleva je pan Dominik Dolejš a vedoucí odborů ÚMO Plzeň 4 Michal Hrubý a Jaroslava Hrabáčková. Foto: ÚMO Plzeň 4

Tichou linku, díky které si neslyšící a jinak sluchově znevýhodnění lidé na úřadu snáze vyřídí potřebnou agendu, v červnu zavedl úřad městského obvodu Plzeň 4. Službu ve spolupráci s městským obvodem bezplatně provozuje společnost Tichý svět o.p.s.

TZ Úřad MO P4 zavedl Tichou linku 2„Díky Tiché lince je náš úřad zase o něco blíže lidem. Investice do služby pro nás přitom byla minimální. Pouze jsme do podatelny v přízemí úřadu pořídili tablet s webkamerou. Ve chvíli, kdy nás navštíví neslyšící nebo nedoslýchavý občan, příslušný úředník se prostřednictvím tabletu na dálku spojí s tlumočníkem či přepisovatelem Tiché linky, a ten již zajistí bezproblémovou komunikaci mezi oběma stranami,“ říká starosta Tomáš Soukup (ANO).

Službu provozuje společnost Tichý svět o.p.s., která v deseti krajích poskytuje osobám se sluchovým postižením všestrannou podporu v podobě služeb, které jim ulehčují začlenění se do společnosti.

„Tichá linka pomáhá snižovat komunikační bariéru v Plzni již na několika místech, například na úřadu práce, ve fakultní nemocnici na Borech nebo třeba na odboru registru vozidel řidičů. Cílem je umožnit lidem se sluchovým postižením komunikovat bez obtíží, i když nemají k dispozici fyzického tlumočníka či přepisovatele. Jsem proto rád, že i obvod Plzeň 4 jde bezbariérovosti naproti a věřím, že bude inspirací i pro další městské obvody,“ říká vedoucí konzultant pobočky Tichého světa pro Plzeňský kraj Dominik Dolejš.

Tichá linka, která umožňuje on-line tlumočení a on-line přepis mluvené řeči, je k dispozici zdarma a v urgentních případech dokonce nepřetržitě, tedy 24 hodin denně. Používají ji nejen úřady, ale například také lékaři a další instituce nebo služby. Využívat ji mohou i samotní lidé se sluchovým postižením, a to i pomocí vlastního smartphonu.

„Již nyní od našich vedoucích odborů víme, že služba bude na našem úřadu v permanenci. Nedaleko od našeho úřadu navíc funguje základní a mateřská škola pro sluchově postižené, proto zavedení takové služby má jednoznačně smysl. Na území našeho obvodu se rozšiřuje portfolio služeb, které boří bariéry. Všem provozovatelům podobných služeb za to patří velký dík,“ dodává místostarostka Lenka Kočová (ODS).