Jak se žije postiženým lidem? Přiblíží to výstava Lidé odvedle

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - čtvrtek, 17. září 2020 21:04

Přiblížit zdravé populaci, jak se žije osobám se zrakovým, sluchovým a tělesným postižením má za cíl interaktivní výstava "Lidé odvedle". Připravila ji Nadace Sirius, která se dlouhodobě věnuje podpoře především znevýhodněných dětí, ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni. K vidění je až do 10. ledna 2021 v Západočeském muzeu a je zcela zdarma.

„S projekty tohoto typu máme zkušenosti od roku 2013 a vždy se setkaly s velkým zájem návštěvníků a také učitelů. Chceme hlavně dětem a mladým lidem zajímavou formou ukázat, jak žijí hendikepovaní lidé. Nakrátko se mohou vžít do jejich kůže a zažít svět z jiného pohledu,“ říká Dana Lipová, ředitelka Nadace Sirius.

Výstava jako výlet plný překážek

Podtitul „Neobvyklý výlet do světa lidí s hendikepem“ vystihuje interaktivní formu výstavy, která zábavnou formou zve návštěvníka na skutečný výlet: od přípravy na cestu přes orientaci v terénu a použití dopravního prostředku až po zážitky z cest. V expozici proto nechybí například model autobusu nebo temný tunel znesnadňující orientaci.

Výstava je rozdělena do několika etap, věnovaných jednak různým úkonům, jednak jednotlivým zdravotním znevýhodněním. Návštěvníci si zde osobně vyzkouší, jak se musí hendikepovaní lidé, dospělí i děti, vypořádat s různými životními situacemi, které jsou pro zdravého člověka běžné, ale pro zdravotně znevýhodněné mohou představovat překážku.

Návštěvníci se na „výletu“ rovněž seznámí se zásadami správné komunikace s hendikepovanými osobami a dozví se, jak jim citlivě, a přitom účinně nabídnout pomoc. Na ztvárnění výstavy se podíleli specialisté na pomoc hendikepovaným.

„Jedna věc je o hendikepech mluvit, ale úplně něco jiného je vyzkoušet si, jaké to je, pohybovat se s nějakým zdravotním znevýhodněním. Pro návštěvníky to je zážitek, který si mohou zapamatovat po celý svůj život a díky tomu třeba lépe pomoci zdravotně postiženému člověku při nastupování do dopravního prostředku," vysvětluje Vladimíra Tvrdková, manažerka projektu.

Výstava je otevřena široké veřejnosti, hlavně se však zaměřuje na základní a střední školy. I proto byla zvolena hravá a interaktivní forma, která děti zapojí do děje a zábavným způsobem přiblíží život lidí s postižením. Návštěvníkům výstavy jsou k dispozici také pracovní listy a pro učitele metodické pokyny k daným tématům, které pak mohou využít při práci ve svých hodinách.

Některé etapy výstavy, zvláště ty, které přibližují zrakové komplikace, vyžadují zapojení rukou a hmatu. Proto byla přímo v expozici přijata zvýšená hygienická pravidla, včetně umístnění několika stojanů pro dezinfekci rukou. „Mysleli jsme přitom jak na zdraví návštěvníků, tak na ilustraci toho, že dodržování hygienických pravidel ve veřejném prostoru je součástí celkové ohleduplnosti nejen k zdravé populaci, ale především k spoluobčanům se zdravotním postižením,“ doplňuje Vladimíra Tvrdková.

Výstava „Lidé odvedle“ je nový projekt Nadace Sirius, který je připraven pro muzea. Tato výstava je zrealizována jako první právě v Západočeském muzeu v Plzni. Následně se expozice přesune do Mladé Boleslavi a Mělníka, organizátoři již nyní jednají o zpřístupnění výstavy i v dalších městech České republiky.