Hledá se dobrovolník roku. Znáte někoho obyčejného, kdo udělal neobyčejnou věc?

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - čtvrtek, 30. červenec 2020 13:20
plzen_cz_kresadlo cena Křesadlo

Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA i v letošním roce pořádá XV. ročník oceňování dobrovolnické činnosti v Plzeňském kraji Křesadlo 2020. Veřejnost může nominovat svého dobrovolníka do 30. září 2020. Cílem udělování ceny, jejímž podtitulem je cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci, je ocenit dobrovolníky Plzeňského kraje, zviditelnit dobrovolnictví a neziskový sektor, vzbudit v lidech zájem o dobrovolnickou činnost a respekt k těm, kteří ji vykonávají.

Návrh na ocenění může poslat fyzická i právnická osoba (občan, obec, organizace). Podstatné je, aby navrhovaný dobrovolník působil v Plzeňském kraji. Součástí návrhu je popis činnosti dobrovolníka a zdůvodnění toho, proč by měl být oceněn.

„Navržen může být každý, kdo dobrovolně působí nebo působil v jakékoliv oblasti činnosti, kde pomáhá lidem či širšímu okolí. Může se jednat o činnost vykonávanou v některé organizaci nebo činnost nezávislou a neorganizovanou. Důležité je, aby byla dlouhodobá a prospěšná širšímu okolí, obci, veřejnosti, potřebným,” uvedla Romana Štěpáníková, předsedkyně Dobrovolnické Regionální Agentury DoRA.

Nominační list je k dispozici zájemcům na stránkách www.doraplzen.cz. Slavnostní předání cen se uskuteční 5. listopadu 2020 v prostorách DEPO2015 v Plzni.

Křesadlo 2020 organizuje Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA, které je neziskovou organizací zabývající se náborem, školením a koordinováním dobrovolníků, kteří svou činnost mohou vykonávat v sociální, kulturní, zdravotnické, sportovní či jiné oblasti veřejného života v rámci celého Plzeňského kraje.