Dub před muzeem v Plzni je zatím bezpečný, ale přijde o část koruny

Zveřejněno v Z Plzně
Od - úterý, 6. září 2022 13:52
Dub před muzeem v Plzni je zatím bezpečný, ale přijde o část koruny foto: Josef Krebs

Koncem srpna provedli zaměstnanci plzeňského magistrátu a odborníci tahové zkoušky na mohutném dubu letním, který roste před Západočeským muzeem v Plzni v Šafaříkových sadech. Strom bylo nutné prověřit s ohledem na bezpečnost občanů, okolních objektů a dřevin. Odbor životního prostředí také dlouhodobě sleduje vývoj dřevokazné houby na kmeni dubu. Provedeno bylo několik druhů testů a přístrojových měření, odborníci na jejich základě přistoupí k redukčním řezům v koruně, čímž zajistí stabilitu stromu v následujících minimálně třech letech.

„Zkoušky ověřovaly stabilitu dubu z hlediska jeho možného vývratu nebo zlomu v kmeni. Dobrou zprávou je, že strom je vysoce odolný vůči vyvrácení. Abychom zamezili případnému zlomení kmene při extrémních projevech počasí, navrhli odborníci speciální stabilizační řezy v koruně a zmenšení jeho celkové výšky o 2,6 metru,“ uvedl Michal Vozobule, náměstek plzeňského primátora pro oblast dopravy a životního prostředí.

Pracovníci odboru životního prostředí provedli nejprve proměření kmene akustickým tomografem. „To odhalilo rozsáhlé poškození s destruovaným dřevem uvnitř kmene, které vždy souvisí se snížením jeho pevnosti. Následně specialista v oboru prověřil dub tahovými zkouškami, které se vzhledem k finanční náročnosti využívají především u kompozičně, historicky, ekologicky či jinak významných dřevin,“ vysvětlila Dagmar Svobodová Kaiferová, vedoucí zmíněného odboru.

Dub letní sloupovitý je součástí významného vstupního předpolí budovy Západočeského muzea, je kosterní dřevinou historického parku v centru města, významným kompozičním prvkem a dominantou, cenným exemplářem svého druhu, ale zároveň i stromem se zvýšeným biotopovým potenciálem.

Tahová zkouška simulovala větrnou zátěž a skládala se ze čtyř na sebe navazujících částí: terénního šetření, vlastní tahové zkoušky, zátěžové analýzy a výpočtu odolnosti stromu. „Ze získaných dat odborníci navrhli vhodná opatření zvyšující stabilitu stromu. Díky tomu můžeme významný dub v Plzni ponechat bez nutnosti jeho kácení,“ řekla Kamila Kindlová z oddělení městské zeleně.

Návrh opatření stanovil i opakování tomografického vyšetření kmene a tahové zkoušky nejpozději v roce 2025. Město rovněž přistoupí nejpozději v příštím roce k fytopatologickému průzkumu kmene stromu.