Doubravka má opět o něco více stromů. Vysázeli je dobrovolníci ve Špitálském lese

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - pondělí, 14. září 2020 16:20

Celkem 32 nových stromů vyroste v rámci osvětové akce spojené s životním prostředím ve Špitálském lese v Plzni – Doubravce. Stromy přišla v sobotu odpoledne zasadit široká veřejnost, zástupci Evropského parlamentu, Městského obvodu Plzeň 4, města, Plzeňského kraje i další.

Foto: M. Osvaldová

„Životní prostředí a zapojení veřejnosti do dění v obvodu patří mezi naše priority. Proto jsme moc rádi, že jsme obě tyto priority mohli spojit,“ uvedl starosta Doubravky Tomáš Soukup (ANO).

Podle místostarostky Městského obvodu Plzeň 4 Lenky Kočové (ODS) jsou stromy plícemi planety a obzvlášť ve městech má dnes každý nový strom cenu zlata. „Na novou výsadbu dlouhodobě klademe velký důraz. Potvrzují to i čísla, během posledních tří let bylo na území čtvrtého obvodu vysázeno zhruba 300 nových stromů a na další výsadbě nadále pracujeme,“ doplnila Kočová.

foto: M. Osvaldová

Podzimní výsadba více než tří desítek stromů zapadá do koncepce obnovy Špitálského lesa, který v obvodu patří mezi vyhledávaná místa k relaxaci a sportu. „Již na jaře Špitálský les prošel ozdravným řezem, kdy v něm Správa veřejného statku města Plzně odstranila suché a vichřicí poškozené stromy. Na obnovu nyní naváže právě první a později i druhá etapa výsadby nových stromů. Následovat by měla obnova hřišť a výměna některých dětských prvků. I nadále počítáme s tím, že louka v horní části bude sloužit pro potřeby pejskařů, “ dodal místostarosta Zdeněk Mádr (ODS).

Dorazilo více než 60 zaměstnanců skupiny Euronova Group. Foto: M. Osvaldová

Celkem bylo v rámci akce ve Špitálském lese vysázeno 32 stromů. Nejvzrostlejší z nich budou mít výšku až 2,5 metru a obvod kmene až 14 centimetrů. Konkrétně se jedná o javory, třešně, borovice, habry, lípy, duby a modříny. Čtvrtému obvodu je darovala společnost Euronova & Partners, která akci ve spolupráci s obvodem a Kanceláří Evropského parlamentu v ČR pořádala. „Doubravku vnímáme jako obvod, kterému na životním prostředí záleží. Stejně k přírodě přistupují i naše společnosti. Naši zaměstnanci se pravidelně účastní akcí, v rámci kterých uklízí veřejný prostor, na ochranu životního prostředí myslíme i při nákupu nových technologií. Jsme proto moc rádi, že jsme se letos mohli navíc zapojit a přispět k výsadbě nových stromů na Doubravce,“ uvedl jednatel společnosti Radek Novák. Jeho slova potvrdila i velká účast zaměstnanců skupiny Euronova Group. Dorazilo jich více než 60.

Součástí akce byla také panelová diskuze. Foto: M. Osvaldová

Na sázení stromů se podíleli kromě početné veřejnosti také europoslanci Jiří Pospíšil s Ondřejem Knotkem, první náměstek primátora Roman Zarzycký (ANO), starosta Městského obvodu Plzeň 4 Tomáš Soukup (ANO), místostarostka Lenka Kočová (ODS), místostarosta Zdeněk Mádr (ODS) nebo právě jednatel společnosti Euronova & Partners Radek Novák.

Součástí akce byla také panelová diskuse na téma životního prostředí. Té se zúčastnili místostarostka obvodu Lenka Kočová, krajská radní Radka Trylčová, europoslanci Ondřej Knotek a Jiří Pospíšil, vedoucí Informační kanceláře Evropského parlamentu v ČR Jiří Kubíček, vedoucí odboru životního prostředí Magistrátu města Plzně Dagmar Svobodová Kaiferová a Zdeněk Myslík z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.