Domov klidného stáří v Žinkovech prochází proměnou

Zveřejněno v Z regionu
Od - pátek, 6. srpen 2021 08:12

Média

Velkou rekonstrukcí prochází Domov klidného stáří v Žinkovech na jižním Plzeňsku. Mimo jiné došlo k výměně oplocení, osvětlení a k připojení na nově vybudovanou obecní kanalizaci.

Na podzim roku 2020 byla vyměněna přední část oplocení, včetně zabudování dvou nových dálkově ovládaných vrat a vrátek s elektro zámkem ovládaných z vrátnice. Spolu s vybudovaným kamerovým systémem tímto bylo dokončeno zabezpečení areálu Domova. V Domově funguje vrátnice, která obsluhuje vrata a vrátka, je přehled o všech návštěvnících vstupujících a vjíždějících do areálu.

V letošním roce Plzeňský kraj realizoval výměnu stávajícího osvětlení za úsporné LED osvětlení. Výměna osvětlení za úsporná Led osvětlení proběhla na jaře roku 2021 v budově B Domova, profinancováno bylo 577 tisíc, které Domov obdržel od Plzeňského kraje na projekt „Úsporná opatření.“ Ze zbylých prostředků bude letos provedena výměna osvětlení za úsporná v budově A Domova.

Zároveň došlo k připojení organizace na nově vybudovanou obecní kanalizaci. Vzhledem k tomu budeme odstraňovat stávající čističku odpadních vod a již několik let nevyužívaný septik. Na místě odstraněné čističky odpadních vod bude vybudováno parkoviště. Běžně se v těchto místech také parkuje, po odstranění čističky bude ale plocha rozšířena a vyasfaltována, část bude vydlážděna zámkovou dlažbou. Bude vybudován přístřešek na kontejnery a část parkovacích míst bude zastřešena.

Domov klidného stáří v Žinkovech prochází proměnou Foto: Plzeňský kraj