Ocenění za znovuobnovení Lučiny si zasloužila trojice německých občanů

Zveřejněno v Video ZAK
Od - pátek, 16. prosinec 2022 08:20

Média

Za zachování významné lokality na Domažlicku, kde bývala dnes již zaniklá obec Lučina (německy Grafenried), udělil radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Libor Picka ocenění třem německým občanům – pánům Hansi Laubmeierovi, Helmutu Roitovi a Aloisi Rötzeremu. Ocenění převzal z rukou radního Picky pan Hans Laubmeier v Domě přírody Českého lesa v Klenčí pod Čerchovem.

„Všichni tři se již po dvě desetiletí zásadním způsobem a trvalou činností zasluhují o zatraktivnění a zachování této významné lokality. Obec Lučina je jednou z padesáti obcí, které byly po druhé světové válce v pohraničí vysídleny. V dnešní době je opět díky své jedinečnosti a atmosféře, vyhledávaným turistickým cílem na Domažlicku a de facto i místem česko-německého setkávání a symbolickým pietním místem a připomínkou společné minulosti a soužití,“ vyzdvihl krajský radní Libor Picka.

Aktivity ke znovuobnovení Lučiny dal do pohybu především Hans Laubmeier, který působí jako dlouholetý předseda sdružení rodáků z této oblasti. Společně s Helmutem Roithem a Aloisem Rötzerem strávili stovky hodin dobrovolnické práce údržbou třiceti odkrytých objektů a spolupracovali na vzniku naučné stezky.

Ocenění za znovuobnovení Lučiny si zasloužila trojice německých občanů Foto: Plzeňský kraj