Dětem cizích národností pomůžou ve školách hlasové překladače

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - pátek, 4. září 2020 16:11
students-99506_1920 ilustrační foto: pixabay.com

Snadnější výuce dětí cizích národností i kontaktu s jejich rodiči mají pomoci hlasové překladače, které pro svých 13 základních a mateřských škol pořídila Plzeň. Díky projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II lze na nákup překladačů použít evropské dotace. Plzeňské základní školy v minulém školním roce navštěvovalo 968 cizinců, což činí šest a půl procenta z celkového počtu žáků, řekla uvedla radní odpovědná za oblast školství Lucie Kantorová.

"Využití překladače je široké, nejen co se týče samotné výuky žáků. Může být důležitým pomocníkem i pro komunikaci s rodiči, protože ne vždy je možné mít na schůzce tlumočníka," řekla Kantorová. Hlasový překladač funguje offline i online na wifi přes cloudové úložiště. Má dotykový display a intuitivní ovládání. Jeho cena se pohybuje kolem deseti tisíc korun.

Zkušenost z jedné z plzeňských škol podle radní ukázala, že překladač je velmi užitečný při zadávání úkolů, kdy děti potřebují přesně pochopit instrukce. Podstatnou roli může hrát také v integračním procesu ve třídě. Při odstranění jazykové bariéry si nový žák nebo žačka nepřipadají tolik izolovaní. Klíčový je hlavně v případě cizinců pocházejících z neslovanských zemí, kdy cizí jazyk včetně jeho zvukové stránky není češtině vůbec podobný a význam se nedá odvodit.

"Osvědčil se nám především při komunikaci s vietnamskými žáky a jejich rodiči. Je to rychlá pomoc pro organizační záležitosti, vyřizování věcí a zapojení nového žáka do kolektivu. Dobře funguje i pro trénink výslovnosti v češtině nebo k motivaci cizinců - začátečníků, kdy jim pochvalu řeknu v jejich jazyce," popsala Lucie Sichingerová z Masarykovy základní školy. Podle ní je ale nutné, aby se používaly krátké jednoduché věty, aby překlad byl kvalitní a neztrácel se význam.