Chodské slavnosti se přesouvají na internet

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - čtvrtek, 28. květen 2020 13:26
Chodské slavnosti (2) Foto: město Domažlice

Tradiční Chodské slavnosti - Vavřinecká pouť 2020 se letos konat budou, ale v odlišné podobě, než jsme zvyklí. Folklorní vystoupení se z pódií přesunou na internet. Rada města rozhodla o zrušení stánkového prodeje v době konání slavností i pódiových pořadů. Důvody souvisejí s protiepidemiologickými opatřeními vlády České republiky, hygienické služby a rozhodnutím ministerstva kultury.

Na základě vyjádření zmíněných institucí pořadatelé v ČR postupně zrušili či ruší letní festivaly, mezi nimiž je ten domažlický jedním z největších. Stánkový prodej a pódiové pořady s hledišti s neomezeným přístupem se vyznačují desetitisíci návštěvníky. "I kdyby velké festivaly nebyly vládou omezeny a platila jen obecná ustanovení, tak nic z toho prakticky nelze dodržet," uvedl mediální zástupce města Josef Babor.

Ty samé okolnosti donutily pořadatele ke zrušení folklorních festivalů například ve Strážnici či Strakonicích. "Z toho důvodu, že folklor má své nezastupitelné místo v dění našeho města i celého Chodska, schválila rada města navrženou koncepci Městského kulturního střediska v Domažlicích spočívající v natočení pořadů s účinkujícími z našeho regionu. Ty budou představeny milovníkům folkloru online i s pomocí mediálních partnerů - rozhlasových a televizních stanic," podotkl Babor. Díky moderním technologiím bude chodský folklor vysílán doslova do celého světa.

Fotogalerie