Celníci z Plzně kontrolují kamiony plné odpadu. Co objevili?

Zveřejněno v Plzeňský kraj ZAK
Od - středa, 19. duben 2023 08:55
Celníci z Plzně kontrolují kamiony plné odpadu. Co objevili? Foto: Celní úřad pro Plzeňský kraj

Celkem 56 přeprav odpadů tuzemských a zahraničních dopravců zkontrolovala od začátku roku hlídka plzeňských celníků oddělení mobilního dohledu. Intenzita kontrol postupně narůstala, jen v únoru a březnu hlídka provedla 42 kontrol, při kterých bylo důslednou kontrolou zjištěno 6 závadových přeprav převážející odpad o celkové hmotnosti 97 590 kg. Veškerá zjištěná porušení byla předána Ministerstvu životního prostředí ČR a České inspekci životního prostředí. V naprosté většině případů byl odpad dopravován do České republiky z Německa.

2023  4 18 931kontrola"U zjištěných porušení je nejčastějším problémem neúplně nebo nesprávně vyplněný průvodní doklad o přeshraniční přepravě odpadů. Dále jsou zjištěny případy, kdy je u přepravovaného odpadu do ČR deklarován účel skladování bez uvedení způsobu jeho následného využití," uvedla tisková mluvčí Celního úřadu pro Plzeňský kraj Marcela Kašparová. V jednom případě podle ní hlídka také odhalila přepravu odpadu, kdy vozidlo nebylo označeno v souladu se zákonem a u další přepravy bylo zjištěno, že deklarovaný druh neodpovídá skutečně přepravovanému odpadu. V tomto případě byl přepravovaný odpad včetně dopravního prostředku z důvodu provedení nedovolené přepravy zadržen.

Při záchytu nelegálního odpadu přímo na silnici Celní správa ČR přepravovaný odpad nebo i dopravní prostředek na místě zadrží. Po projednání příslušným orgánem je zpravidla vrácen do země původu.