Bez vody i krmiva. Chovatelka týrala koně, teď jí je odebrali

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - středa, 26. srpen 2020 20:44
Foto 4 (1) Foto: SVS

Šest koní, kteří byli podle veterinářů chováni v nevyhovujících podmínkách, odebrali v pondělí zástupci Kralovic jakožto obce s rozšířenou působností chovatelce v obci Tis u Blatné na severním Plzeňsku. Odebrání zvířat navrhla po opakovaných kontrolách Státní veterinární správa (SVS). Koně neměli v horkém létě dostatek krmiva, vody ani vhodný přístřešek a chovatelka ani přes připomínky veterinární správy nesjednala nápravu.

Foto: SVS

"Zástupci obce Kralovice po konzultaci s úředními veterinárními lékaři okamžitě vzhledem k nelepšícím se podmínkám chovu a zhoršenému výživnému stavu některých zvířat zajistili na návrh veterinární správy umístění všech koní do předběžné náhradní péče. Ještě téhož dne odpoledne byla zvířata předána náhradnímu chovateli, který zajistí zvířatům lepší a vhodné životní podmínky a odpovídající krmnou dávku," uvedl zástupce tiskového mluvčího SVS Petr Majer.

Foto: SVS

Během opakované kontroly veterinárních inspektorů během července a srpna bylo zjištěno, že chovatelka zanechávala své koně v průběhu léta na zcela vypasené pastvině bez přístřešku či jiného vhodného úkrytu, bez péče, krmení a zejména napájení. Péči o strádající zvířata tak částečně suplovali lidé z okolí. "Namísto řešení nevyhovující situace v chovu, chovatelka v průběhu srpna rozšířila počet koní ve stádě z původních pěti na šest," podotkl Majer.

K návrhu na odebrání všech koní se SVS rozhodla na základě skutečnosti, že chovatelka nespolupracovala, bojkotovala návrhy nápravných opatření a nejevila jakoukoliv snahu nevhodné podmínky v chovu zlepšit. To se negativně projevovalo na zdravotním stavu chovaných zvířat a ohrožovalo jejich životy. SVS zároveň obci s rozšířenou působností podala podnět k zahájení správního řízení ve věci porušení zákona na ochranu proti týrání zvířat. Za nejzávažnější porušení tohoto zákona je možno chovateli uložit sankci do výše až 500 000 Kč.