Bez diagnostiky je medicína na holičkách. Perspektivní obor Radiologický asistent je možné studovat i v Plzni

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - úterý, 23. březen 2021 15:57

Správná volba zobrazovacích metod a jejich provedení často hraje klíčovou roli v diagnostice i léčbě většiny onemocnění. Radiologie patří mezi nejdynamičtěji se rozvíjející oblasti medicíny. Obor je možné opět studovat i na Fakultě zdravotnických studií Západočeské univerzity Plzni (ZČU).

https://www.youtube.com/watch?v=V9h2UdCRxSk

Fakulta zdravotnických studií (FZS) nabízí studentům moderní vybavení včetně simulačního centra, v jehož  rámci mohou studenti pracovat se skiagrafickým přístrojem pro zobrazení pevných i měkkých lidských tkání. Součástí je vyšetřovací stůl s plovoucí deskou a další moderní vybavení včetně digitálních výstupů a pracovní stanice s počítačem a monitorem.

“Díky simulačnímu centru mohou studenti bezpečně rozvíjet praktické dovednosti k provádění projekčních technik při vyšetřování pacientů. Simulátor skiagrafu je velmi ojedinělou pomůckou a z hlediska kvality se vyrovná zařízením využívaným v reálných podmínkách nemocničního prostředí. Díky tomu významně přispívá ke zvýšení kvality výuky studentů Fakulty zdravotnických studií,” říká děkan Fakulty zdravotnických studií ZČU Lukáš Štich.

Dnes už se téměř nikde nesetkáme se snímkováním na klasický filmový materiál. Většina přístrojů je digitální. Získaný snímek je v počítači a může si ho zobrazit kterýkoliv lékař v rámci nemocnice nebo ho lze přeposlat i do jiné nemocnice po celé republice.

„Profesně zaměřený studijní program je koncipován tak, aby absolvent získal odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání Radiologický asistent a oprávnění k výkonu samostatné i týmové odborné činnosti v oblasti zobrazovacích metod a aplikace ionizujícího záření v ambulantních a lůžkových zdravotnických zařízeních, na pracovištích veterinární chirurgie a ve výzkumných pracovištích,“ uvádí k oboru děkan Fakulty zdravotnických studií ZČU Lukáš Štich.

Radiologický asistent je nelékařský zdravotnický pracovník, který může pracovat na klinikách, odděleních nebo ambulantních pracovištích radiologie, nukleární medicíny a radioterapie. Možnost uplatnění radiologického asistenta v praxi má obrovské spektrum a každý absolvent příslušného oboru si tak může vybrat oblast, která mu je blízká a bude ho pracovně naplňovat.

„Radiologická asistence je velice rozmanitá, zahrnuje široké spektrum činností, což umožňuje vybrat si, kde a s jakým přístrojovým vybavením chce student, budoucí absolvent pracovat. Někdo dává přednost klasickému snímkování, kde není tolik nutná technická a počítačová zdatnost, někdo raději pracuje se složitější přístrojovou technikou typu CT nebo MRI, někdo je empatický a rád pracuje s onkologickými pacienty,“ přibližuje praxi absolventů oboru proděkanka pro vnitřní a vnější vztahy Fakulty zdravotnických studií ZČU Alena Lochmannová, která vzdělává budoucí profesionály právě v rámci oboru Radiologická asistence.

Pokud se někomu zdá obor nudný, nenechte se zmýlit, není tomu tak. “Během praxe můžeme zažít i úsměvné zážitky, třeba když mi na rentgen přišel David Limberský, a já jsem ho nepoznala. Ptala jsem se ho, jestli náhodou nehraje nějaký fotbal nebo něco takového. On se začal hrozně smát, a řekl že jo, že nějaký čutání dělá. Potom jsem si přečetla na žádance kdo to je, a trapas byl na světě,” vzpomíná Kateřina Štěpánová, studentka oboru Radiologická asistence na Fakultě zdravotnických studií ZČU v Plzni.

Zájemci o obor Radiologický asistent se mohou hlásit do 31. března 2021, kdy fakulta uzavře přijímání přihlášek.

Autor: Markéta Hallová