Barokní kostel v Přešticích projde rekonstrukcí za 90 milionů

Zveřejněno v Z regionu
Od - neděle, 26. září 2021 06:54
Barokní kostel v Přešticích projde rekonstrukcí za 90 milionů Foto: M. Osvaldová

Novou fasádu, opravu přístupového schodiště, odvodnění, výměnu elektroinstalace i restaurátorské práce zahrnuje velká rekonstrukce cenného barokního chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích, kterou dnes zahájilo Biskupství plzeňské. Dvouletá rekonstrukce národní kulturní památky přijde na zhruba 80 milionů korun, z 95 procent ji zaplatí dotace EU.

"Opravdu výjimečný je svou polohou a dominancí v kraji. Tolik kostelů není, které tak ovládají poměrně velikou oblast a vítají zdálky. Dominance přeštického kostela je opravdu mimořádná," řekl architekt Jan Soukup, který se podílel na projektu rekonstrukce.

Barokní chrám byl postaven v letech 1750 až 1775 podle návrhu a zčásti pod vedením předního barokního stavitele Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Díky své pozici na pahorku na jižním okraji sedmitisícových Přeštic je zdálky viditelnou dominantou a symbolem širokého okolí. Poslední velkou rekonstrukci prodělal v letech 1992 až 1995. Tehdy mimo jiné fasádu oživily červené prvky a také se o 18 metrů v duchu původních, nikdy neuskutečněných plánů zvýšily dvě kostelní věže, které nyní měří na vrchol kříže 52 metrů. Kvůli vlhkosti jsou ale teď vnitřní omítky i fasáda opět poškozené.

"Především se musí začít odsušením objektu. Trochu nás to překvapuje, když jsme na kopečku, ale zřejmě se tam dostávají prameny, které tečou z vyšší strany. S tím souvisí fasáda, vnitřní vymalování, restaurování podlahy, která je prošlapaná a zohýbaná, bude se předělávat veškerá elektroinstalace a osvětlení. Krásnou součástí bude restaurování mobiliáře, pozdně barokních obrazů a soch," popsal Soukup. Na hlavním oltáři je obraz Panny Marie Bolestné, který byl církví uznán za zázračný a k němuž kdysi putovala statisícová procesí.

Kostel v Přešticích je posledním z chrámů, které biskupství s pomocí EU opraví. V létě skončila více než stomilionová rekonstrukce katedrály sv. Bartoloměje v Plzni a rovněž víc než stomilionová oprava jezuitského kostela Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce v Klatovech. Na konci jsou také opravy kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plasích za 70 milionů korun. "Na poslední chvíli se ještě podařilo, že tento kostel v Přešticích dostal možnost být opraven z prostředků EU," uvedl biskup Tomáš Holub. Doufá, že stejně jako u předchozích chrámů, přispěje i na tuto rekonstrukci Plzeňský kraj. Město Přeštice dá dva miliony korun.

Prohlídky kostela po předchozím objednání dosud zprostředkovávalo sousední muzeum Dům historie Přešticka. "O prohlídku kostela je enormní zájem. Zajímavé je ale to, že si často kostel lidé pletou se zámkem. Pravděpodobně je to jeho barevností, která je na barokních zámcích. Jeho obrovská rozloha a výška, to je magnet, který táhne lidi. Zastaví-li v Přešticích, jdou vždy ke kostelu," řekla Drahomíra Valentová z muzea.

čtk