Aktualizováno: Generální manažer Šádek je novým spolumajitelem firmy, která vlastní Viktorii Plzeň

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - středa, 24. únor 2021 11:10
šádek foto: FCVP

Aktualizováno 10:10 V akciové společnosti Viktoria Plzeň 1911, která je jediným majitelem klubu, bude mít vedle dosavadního stoprocentního majitele Tomáše Paclíka stejný vlastnický podíl i generální manažer Adolf Šádek. 

Ve veřejném dokumentu na stránkách justice.cz se mimo jiné píše: "Jediný akcionář rozhodl dne 17.2.2021 o zvýšení základního kapitálu společnosti Viktoria Plzeň 1911, a.s. takto: Základní kapitál společnosti Viktoria Plzeň 1911, a.s. ve výši dva miliony korun českých se zvyšuje o částku ve výši dva miliony korun českých na částku čtyři miliony korun českých s tím, že upisování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, přičemž za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno dvě stě kusů nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie deset tisíc korun českých. Všechny akcie na zvýšení základního kapitálu budou upsány panem Adolfem Šádkem. Akcie budou upsány na základě smlouvy, kterou uzavře upisovatel Adolf Šádek se společností Viktoria Plzeň 1911."

Vyjádření FC Viktoria Plzeň: FC Viktoria Plzeň reaguje na informace, které se v posledních dnech objevily v médiích ohledně vlastnické struktury společnosti Viktoria Plzeň 1911, a.s., která je jediným akcionářem klubu FC Viktoria Plzeň, a.s. V tuto chvíli nejsou dokončeny veškeré administrativní náležitosti a s tím související interní procesy. Nebudeme tedy prozatím celou věc blíže komentovat. Ve chvíli, kdy dojde k naplnění všech náležitostí, bude klub informovat klubové partnery, kteří jsou jeho dlouhodobou a nedílnou součástí. Stejně tak budou informováni i naši věrní fanoušci a široká veřejnost prostřednictvím médií a klubových kanálů.