Absolventi pedagogické fakulty zůstávají u školství, ukázal průzkum

Zveřejněno v Z Plzně
Od - neděle, 31. říjen 2021 10:28
Absolventi pedagogické fakulty zůstávají u školství, ukázal průzkum ilustrační/ Foto: ZČU

Většina absolventů pedagogických fakult po dokončení studia odchází demotivována mimo školství. Podobná tvrzení se vyskytují ve společnosti a nechybala ani v nedávných předvolebních prohlášeních politiků. Výsledky šetření, které každoročně mezi absolventy provádí Fakulta pedagogická ZČU, ale opakovaně ukazují zcela jinou skutečnost.

Šetření fakulta uskutečňuje mezi absolventy učitelských studijních programů. Jedná se o bakalářský studijní program Učitelství pro mateřské školy a magisterské studijní programy Učitelství pro 1. a 2. stupeň ZŠ a střední školy. Dotazník fakulta zaslala všem 186 absolventům, kteří v letošním roce promovali. Celková návratnost dotazníku byla 96 %.

„U absolventů především zjišťujeme, kolik jich v průběhu studia již učí a zůstává ve školství a kolik jich po absolutoriu do školství nastupuje,“ říká děkan Fakulty pedagogické Pavel Mentlík. „Letos jsme se zaměřili i na to, zda získávají místo na stupni školy, pro kterou se na fakultě kvalifikovali. Podrobněji jsme se letos také zaměřili na budoucí učitele druhého stupně základních škol a škol středních. Zjišťovali jsme, zda nastupují na místa odpovídající předmětům, pro které na fakultě získali aprobovanost. Dále sledujeme, do jakých krajů naši studenti z fakulty odcházejí učit,“ upřesňuje děkan.

Letošním šetřením bylo zjištěno, že 88 % absolventů buď již za studia učí a ve školství následně zůstává (74 % studentů), nebo po absolutoriu do školství nastupuje (14 %), to jsou prakticky totožné hodnoty jako v loňském roce. U těchto absolventů, kteří ve školství zůstávají, bylo zjištěno, že 91 % z nich získalo pracovní místo na stupni školy, pro který na fakultě studovalo.

V letošním roce na Fakultě pedagogické ZČU promovalo 66 budoucích učitelů pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy. 93 % odpovídajících uvedlo, že na školách, kam nastupují, budou učit předměty, které studovali na fakultě. „To je pro nás velmi podstatné zjištění. Ukazuje, že vzdělávat studenty v nastavených oborových aprobacích má smysl, že o ně mají ředitelé škol zájem,“ říká děkan fakulty.

Jak ukazuje tabulka níže, absolventi Fakulty pedagogické ZČU dominantně zůstávají v Plzeňském kraji. Druhý nejvyšší podíl absolventů směřuje do Karlovarského a následně Středočeského kraje. „Jsme velmi rádi, že kromě našeho domácího Plzeňského kraje se nám daří vychovávat budoucí učitele pro oblasti, kde je jich nedostatek. To jsou právě Karlovarský i Středočeský kraj. Příčiny nedostatku učitelů jsou u obou krajů různé. Karlovarský kraj dlouhodobě doplácí na svou periferní polohu a strukturální postižení, zatímco ve Středočeském kraji kvalifikované pracovníky stahuje Praha. I přes tyto zcela rozdílné příčiny mají oba kraje problémy s nedostatkem učitelů společné,“ uvádí děkan Pavel Mentlík.