Zrenovovaný vodní hamr v Dobřívě se oficiálně otevře návštěvníkům

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - čtvrtek, 3. září 2020 16:41
cef09c4dc3d0d8d265ab7ea9482b510d_L Foto: ZČM

Západočeské muzeum v Plzni v sobotu 5. září v 9 hodin slavnostně otevře národní kulturní památku Vodní hamr Dobřív. Opravy a celkové restaurování strojního vybavení trvaly téměř tři roky a byly provedeny nákladem více jak 15,5 milionu. Na financování se podílela Evropská unie prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj ČR, dále pak Plzeňský kraj a Západočeské muzeum v Plzni.

Slavnostní otevření se uskuteční se za přítomnosti odborné i široké veřejnosti, pod záštitou náměstka hejtmana Plzeňského kraje a senátora Parlamentu ČR Vladislava Vilímce.

Během oprav byly zjištěny zcela nové poznatky, které přispěly k prohloubení znalostí vývoje hamru a historie zpracování železa na Dobřívsku.

Hamr byl od 9. června 2020 zpřístupněn veřejnosti ve zkušebním provozu za snížené vstupné. Od 6. září 2020 bude cena vstupného pro dospělého návštěvníka 90 korun, zlevněné vstupné bude činit 50 korun a rodinné 190 korun. Hamr se těší velkému zájmu veřejnosti. Do dnešního dne hamr navštívilo 4492 návštěvníků.