Zastupitelé zkrouhli roční příspěvek pro Techmanii z deseti na tři miliony

Zveřejněno v Z Plzně
Od - úterý, 10. prosinec 2019 10:51
Techmania Foto: plzen.cz
Razantní snížení ročního příspěvku pro Techmania Science Center z deseti na tři miliony korun schválili jednomyslně zastupitelé Plzně. Tuto částku na podporu v oblasti popularizace, propagace a medializace vědy a techniky bude dostávat Techmanie v letech 2020 až 2023. Rozhodnutí zastupitelů nezvrátil při svém vystoupení a při odpovědích na četné dotazy ani ředitel Techmanie Vlastimil Volák. Ten naopak požadoval po zastupitelích zvýšení příspěvku na 11 milionů na rok.

Město Plzeň podporuje Techmania Science Center dlouhodobě. V letech 2011až 2013 obdržela podporu od města ve výši pět milionů korun, v letech 2014–2019 ve výši deset milionů korun za předpokladu splnění smluvních podmínek, zejména dokončení výstavby II. etapy projektu Techmania Science Center a výstavby nového objektu Planetária,“ vysvětlila radní pro oblast školství Lucie Kantorová (ANO), která snížení příspěvku navrhovala.

Ročně přijde do Techmaniie 200 tisíc návštěvníků. Dokážeme vyrábět exponáty pro jiná science centra v Evropě. Máme svoji roli pro vzdělávací systém v regionu. Měli jsme také první 3D planetárium v ČR. Průměrný plat v Techmanii je 27 tisíc korun. Když budeme chtít ýt konkurenceschopnosti, tak musíme zvedat platy. A teď se zeptám, kde na to brát? Chtěl bych požádat ať zastupitelé rozhodují o nás láskou,“ apeloval před hlasováním na zastupitele ředitel Techmanie Vlastimil Volák.

Techmania. Foto: Plzen.cz

Žádáte nás s láskou o příspěvek 11 milionů korun, já říkám s láskou, dejte vstupné dětem ze škol zřizovaných městem zdarma,“ reagoval zastupitel Kamal Farhan (ANO). Zastupitelka a poslankyně Ilona Mauritzová (ODS) považuje Techmanii za úspěšný projekt. „Nemyslím si, že by měla science centra získávat prostředky jen od města a od kraje. Měla by být ta centra podpořena i jiných zdrojů na státní úrovni. Ta centra si zaslouží získat státní peníze.“ Opoziční pirátský zastupitel Pavel Bosák zmínil, že město projekt Techmanie pomohlo nastartovat. „Nemusíme jít ale tak radikálně s tím snížením příspěvků. Co takhle snížit to z 10 na pět milionů za rok,“ navrhoval Bosák. Nakonec pro snížení dotace hlasovalo všech 42 přítomných zastupitelů.

Finanční prostředky pro Techmanii jdou z rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně. Zbylých sedm milionů korun bude použito na posílení každoročně vyhlašovaného dotačního programu magistrátního odboru školství, mládeže a tělovýchovy na podporu aktivit k technickému vzdělávání a na postupné vybudování technologických center v základních školách zřizovaných městem Plzní,“ řekla radní Lucie Kantorová.

V oblasti technologických center u základních škol je naším záměrem každoročně vybudovat jedno až dvě technologická centra podle finanční náročnosti projektu. Pro roky 2020 a 2021 se jedná o technologické centrum Bolevecké základní školy. V rámci projektu budou vedle stavebních úprav vybaveny prostory dílen, učebny cizích jazyků a doplněny robotické stavebnice. Celkové náklady projektu jsou odhadnuty na devět milionů korun včetně vybavení,“ doplnila radní Lucie Kantorová.