Západočeská univerzita testuje vysokorychlostní 5G síť

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - středa, 5. květen 2021 20:03
ZCU_kampus_vysilace_ilustr Zdroj: ZČU

Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) se stala testovacím místem vysokorychlostních přenosů dat prostřednictvím 5G sítě. Díky projektu ministerstev pro místní rozvoj a průmyslu "5G pro 5 měst" instalovala společnost O2 vysílač přímo v hlavním kampusu na Borských polích. Testování sítě je na ZČU součástí celouniverzitního projektu SmartCAMPUS (Chytrý kampus), který se tak rozšířil o další moderní technologie.

Foto: ZČU

„5G sítě, tedy sítě páté generace bezdrátové telekomunikace, ve všech ohledech překonávají dosavadní standard. Jsou výkonnější, rychlejší a efektivnější. Na mobilním zařízení umožňují připojení rychlostí kolem 500 Mbit/s. Přibližují se tedy postupně kapacitám optických sítí,“ vysvětluje Petr Kašpar z Fakulty elektrotechnické ZČU a iniciátor projektu SmartCAMPUS ZČU, který mimo jiné dává příležitost využívat univerzitu jako testovací polygon pro nasazení a propojení vyspělých technologií.

5G technologie se využívají na mnoha místech v celém světě. Plzeň se koncem roku 2019 v soutěži Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Ministerstva pro místní rozvoj ČR umístila v první pětici chytrých měst vybraných pro testování 5G technologií a jejich aplikací. Na úspěchu se podílela také ZČU, která s Plzní na přípravě projektu spolupracovala.

Pokročilá technologie se tak nyní v rámci projektu SmartCAMPUS ZČU testuje na univerzitě. „Pilotní instalace 5G sítě v prostředí SmartCampusu ZČU nám umožňuje otestovat tyto nové komunikační technologie mezi prvními,“ říká Jiří Hammerbauer, proděkan Fakulty elektrotechnické ZČU. „5G technologiím patří blízká budoucnost. Jsme rádi, že se tohoto projektu můžeme účastnit," dodává.

SmartCAMPUS ZČU se tak rozšířil o další moderní technologie, které se uplatní v rámci právě řešených, ale i plánovaných projektů. Univerzita má zapůjčeno několik speciálních 5G SIM karet, na kterých lze přenosy dat neomezeně zkoušet. Využít je mohou studenti, zaměstnanci, ale i celá pracoviště nebo projektové týmy. Přispějí tak k testování technologie i k dalšímu rozvoji projektu SmartCAMPUS ZČU.

SmartCAMPUS ZČU je celouniverzitní projekt, který na ZČU běží od roku 2018. Zabývá se možnostmi zavádění moderních technologií a dává příležitost využívat univerzitu jako testovací polygon pro nasazení a propojení vyspělých technologií. Firmám tak umožňuje vyzkoušet jejich technologie v malém měřítku a získat zpětnou vazbu, městům, která chtějí být smart, nabízí možnost vidět chytrá řešení v praxi a rozhodovat se pro ně na základě získaných zkušeností. Zaměstnanci a studenti ZČU se díky projektu mohou seznámit s nejnovějšími technologiemi a spolupracovat na jejich dalším vývoji. SmartCAMPUS ZČU propojuje odborníky z praxe a z akademické sféry, podněcuje vzájemnou spolupráci a vede k transferu znalostí.