Západočeská univerzita bude volit nového rektora

Zveřejněno v Aktuálně ZAK
Od - pátek, 7. říjen 2022 09:50
Západočeská univerzita bude volit nového rektora zleva Milan Edl a Jiří Hammerbauer, foto: ZČU

Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) bude volit nového rektora. Do konce září mohli členové Akademického senátu kandidáty navrhovat, o měsíc později, tedy na konci října, se konají volby.

Na post rektora kandidují končící děkan Fakulty strojní Milan Edl a někdejší děkan Fakulty elektrotechnické Jiří Hammerbauer. Nový rektor povede univerzitu od 1. března 2023 do konce února 2027. Členům Akademického senátu ZČU a ostatním členům akademické obce představí kandidáti svůj program na besedě, která se koná 10. října od 13 hodin v budově Fakulty aplikovaných věd ZČU (místnost US 207). Besedu bude možné sledovat i on-line.  

Mandát současnému rektorovi Miroslavu Holečkovi, který stál v čele ZČU od března 2015, končí 28. února 2023. Univerzitu vedl dvě po sobě jdoucí funkční období, kandidovat proto již potřetí nemohl. Volba jeho nástupce se uskuteční 31. října. Rektora volí Akademický senát ZČU tajným hlasováním. Ke zvolení je potřeba získat nadpoloviční většinu hlasů všech 58 senátorů, tedy nejméně 30 hlasů. Zvolený kandidát na rektora se své funkce ujme 1. března 2023, po jmenování prezidentem republiky. 

Kandidáti na rektora

Doc. Ing. Milan Edl, Ph. D., (*1973) vystudoval průmyslové inženýrství a management na Fakultě strojní ZČU, kde se v roce 2009 habilitoval v oboru Strojní inženýrství. Od roku 2014 je děkanem Fakulty strojní ZČU, své druhé funkční období dokončí 15. října 2022. V odborné činnosti se zaměřuje na udržitelné výrobní systémy, implementaci moderních technologií fenoménu 4.0 v průmyslu a školství, zabývá se také problematikou cirkulární ekonomiky. Působil na třech zahraničních univerzitách jako hostující profesor.  Je hodnotitelem Národního akreditačního úřadu ČR a hodnotitelem a zpravodajem projektů Technologické agentury ČR, je také zakladatelem Průmyslové rady a česko-bavorské Internacionální průmyslové rady. Ve spolupráci s Průmyslovou radou založil Dětskou technickou univerzitu v Plzeňském a Karlovarském kraji. Je prezidentem Czech Smart City Cluster a České technologické platformy Strojírenství a viceprezident Klastru Chytrý Plzeňský kraj.

Doc. Ing. Jiří Hammerbauer, Ph. D., (*1964) se vyučil v r. 1982 v oboru elektrotechnika a dále absolvoval ve stejném oboru večerní střední školu. Pracoval v ETD Škoda Plzeň jako dělník v oddělení montáže elektroniky a pracovník zkušebny elektroniky. V roce 1989 vystudoval Vysokou školu strojní a elektrotechnickou v Plzni. V letech 1992–1998 působil také jako servisní technik zařízení spotřební a průmyslové elektroniky se zastoupením v ČR a Německu. V roce 2003 se habilitoval na ZČU v oboru Elektronika. Od téhož roku působil jako proděkan pro vědeckou a vývojovou činnost Fakulty elektrotechnické ZČU, od roku 2005 byl pět let vedoucím katedry aplikované elektroniky a telekomunikací. V letech 2010–2018 stál dvě funkční období v čele FEL jako její děkan, z toho byl čtyři roky také ředitelem výzkumného centra RICE. Od března 2018 je proděkanem pro vědu a vedoucím katedry elektroniky a informačních technologií. Odborně se zaměřuje na oblast analogové elektroniky, lineární a impulsní napájecí techniky, nabíjecích zdrojů pro akumulátory a elektroniku pro výkonové systémy v oblasti automotiv.