Začala rekonstrukce tachovského náměstí

Zveřejněno v Z regionu
Od - pátek, 17. květen 2024 13:24
Začala rekonstrukce tachovského náměstí Ilustrační foto: Wikipedie

Ve středu 15. května proběhlo předání staveniště a byla zahájena rekonstrukce náměstí Republiky v Tachově. Představitelé města a dodavatelské firmy Gardenline s.r.o. se setkali u podpisu potřebných dokumentů a oficiálně tak odstartovali změnu centra Tachova. Ukončení stavby je plánováno za dvanáct měsíců a předpokládaná finanční náročnost činí 82 miliony korun bez DPH.

Obyvatele města jistě potěší, že po dobu rekonstrukce zůstane zachován provoz všech provozoven na náměstí. Z důvodu rekonstrukce tedy není nutné provozovny zavírat, protože se zákazníci do obchodů a dalších provozoven na náměstí vždy dostanou. Samozřejmostí je i průchod pro pěší. Bude docházet k určitým omezením v průchodu, nikoliv však k úplnému uzavření náměstí.

Prvním krokem vedoucím k samotné rekonstrukci náměstí byla urbanistická a architektonická studie úprav náměstí a vybraných veřejných prostranství a ulic v rámci památkové zóny z roku 2002, na jejímž základě byly realizovány úpravy v ulicích Hradební, Kostelní a Soudní, které těsně navazují na samotné náměstí. V letech 2009 – 2011 prošla studie aktualizacemi, které se snažily skloubit představy státní památkové péče a potřeby moderního života. Právě neshody mezi památkáři a městem jako hlavním investorem o budoucí podobě náměstí brzdily celý proces. Po mnoha komplikacích se však podařilo najít kompromis a stavba dostala zelenou. 

Projektantem je Václav Lacyk z D Projektu Plzeň, který se také zúčastnil prezentace rekonstrukce náměstí pro veřejnost v září roku 2023. 

Po trnitém jednání byla podoba náměstí navržena tak, aby spojovala jak představu památkářů, tak města jako investora. Povrch bude tvořen velkoformátovou kamennou dlažbou, která bude umístěna v hlavních trasách pohybu pěších po obvodu náměstí. Zbytek plochy bude vydlážděn dlažbou z kamenných kostek v různých formátech. Odlišnost dlažby bude i v jejich různých odstínech.

Po rekonstrukci se náměstí zaplní vhodným mobiliářem, který bude barevně i materiálově korespondovat s jeho novou podobou. Samozřejmostí bude nové osvětlení, lavičky a květináče,“ doplnil starosta města Petr Vrána (Volím Tachov). 

Prostor náměstí bude vkusně a funkčně osázen zelení, které bude oproti současnému stavu na náměstí více. Následné krajinářské úpravy počítají se stromy na severní a východní straně náměstí a dvěma vzrostlými stromy v rozích náměstí na jižní straně. Náměstí bude doplněno osázenými mobilními květináči. Květinový záhon bude umístěn i kolem prostoru navráceného Mariánského sloupu.

Originál sloupu zde stál od roku 1732 a měl ochraňovat před morem a jinými zkázami," vysvětlila jeho význam ředitelka Muzea Českého lesa Jana Hutníková. Původní sloup byl z náměstí odstraněn v 70. letech minulého století. Na zrekonstruované náměstí se navrátí jeho replika.

Během rekonstrukce nebude možné na náměstí parkovat, k dispozici však zůstávají parkoviště přiléhající k náměstí, například v ulici Husitská, Panenská u pečovatelského domu a další. Po debatách s veřejností bude i po rekonstrukci zachována možnost parkování automobilů. Vzniknou zde i zálivy pro krátkodobé parkování. 

Po ukončení rekonstrukce se nepočítá s tím, že by přes něj vedly autobusové linky. Ty budou primárně vedeny Chodskou ulicí a hlavním autobusovým uzlem se stane zastávka U Rybeny, která je v docházkové vzdálenosti od centra,“ uvedl Pavel Bluma z odboru rozvoje a investic městského úřadu Tachov. 

Rekonstrukce náměstí bude náročná a ve velké míře se dotkne všech občanů. Město Tachov žádá všechny o trpělivost během dvanáct měsíců probíhajících prací. 

Město rekonstrukcí získá krásný prostor pro slavnosti, koncerty a další společenské akce. Věříme, že výsledek bude stát za to a že rekonstrukce náměstí bude novým začátkem pro oživení náměstí, potažmo celého města,“ dodal starosta města Petr Vrána.