Za přesun kultury ze Světovaru do DEPA2015 dostane město 26 milionů korun

Zveřejněno v Zpravodajství ZAK
Od - středa, 21. září 2022 15:00
Za přesun kultury ze Světovaru do DEPA2015 dostane město 26 milionů korun Vizualizace Světovaru: Helika

Město Plzeň uspělo u soudu kvůli kontaminovaným izolacím v bývalém pivovaru na Světovaru. Od firmy má dostat 26,7 milionů korun za chybu projektanta.

Soudní spor se týká nezrealizovaného projektu výstavby kulturní fabriky a archivu v bývalém pivovaru Světovar v Plzni. Po spuštění projektu výstavby v roce 2014 se totiž ve zdech a střešních konstrukcích objektů určených k přestavbě objevila dehtem kontaminovaná tepelná izolace. Město tak muselo projekt, jenž byl jedním z klíčových záměrů Plzně jako Evropského hlavního města kultury 2015, zastavit. Jako náhradní řešení vybralo lokalitu bývalého dopravního depa v Doudlevcích, která se následně stala zázemím pro DEPO2015.

Světovar address 13499432436322 2

V souvislosti se Světovarem město Plzeň zažalovalo společnost Obermeyer Helika o náhradu škody. Rozsudek Krajského soudu v Plzni z letošního 31. srpna ukládá žalované společnosti uhradit městu Plzni částku cca 26,7 milionů korun s příslušenstvím. „Jednalo se o náklady, které městu vznikly v souvislosti s tím, že město Plzeň muselo ukončit projekty ‚Archiv Světovar‘ a ‚4x4 Cultural Factory Světovar‘. Podle nás se jednalo o chybu projektanta, když nebyly provedeny potřebné průzkumy objektů stavby v dostatečné kvalitě a rozsahu,“ zdůvodnil žalobu primátor Plzně Pavel Šindelář. Rozsudek zatím není pravomocný.