Výstava ukazuje cestu k nové budově Západočeské galerie

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - středa, 23. září 2020 13:46
IMG_2018 Zahájení výstavy. Foto: J. Radová

V centru Plzně na místě zvaném U Zvonu si můžeme prohlédnout novou budovu pro Západočeskou galerii. Zatím tedy ne skutečnou, ale jen na velkoplošných panelech, kde je prezentována vizualizace a architektonické studie k plánované stavbě. Výstava je k vidění do 30. listopadu 2020.

Takto by měla vypadat nová budova.

Výstava přibližuje činnost Západočeské galerie a zdůrazňuje dlouhodobou potřebu nové budovy pro další fungování organizace. Jednotlivé panely představují Západočeskou galerii s jejími klíčovými provozy, nezbytnými pro každou sbírkotvornou instituci. Návštěvníci mohou zjistit více o historii galerie, jejích výstavách a sbírkách. V rámci jednoho z panelů mohou nahlédnout do depozitáře i do činnosti konzervátorů. Představena je také edukační a programová činnost galerie. Součástí výstavy je prezentace návrhu nové budovy ZČG, který zpracovali architekti Ladislav Kuba a Tomáš Pilař. Jejich projekt zvítězil v roce 2009 v oceňované veřejné architektonické soutěži. Vítězný projekt dle jednomyslné shody poroty představuje kvalitní a moderní řešení pro sídlo Západočeské galerie v kontextu historického města, které je na úrovni obdobných kulturních staveb širšího evropského regionu.

Náměstkyně vykonávající funkci hejtmana Marcela Krejsová. Foto: J. Radová

„Jsme hodně blízko k realizaci. V pondělí 21. září bylo Radou Plzeňského kraje schváleno zadání dokončení prováděcí projektové dokumentace na realizaci projektu, která je finálním krokem k vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby a její následné realizaci. Ze strany Plzeňského kraje je to poslední krok, který byl třeba učinit,“ potvrdila náměstkyně vykonávající funkci hejtmana Marcela Krejsová (ODS). Když všechno půjde, jak má, bylo by podle Krejsové hezké novou budovu otevírat v roce 2024, kdy bude Západočeská galerie slavit 70. výročí. "Jsme trochu vystrašeni z koronaviru, ale to určitě překonáme. Co se stavělo třeba v Německu jako první po válce? Galerie, muzea a divadla. To lidi spojuje, dává je dohromady. Jsou to investice, které nakopávají ekonomiku. Dávají pracovní příležitosti," dodala Krejsová.

Foto: J. Radová

Nová budova poskytne galerii komplexní zázemí pro veškeré důležité provozy. Návrh počítá s výstavními prostory pro stálou expozici i pro příležitostné výstavy. Plánována je také samostatná expozice Ladislava Sutnara. V budově je navržen centrální depozitář splňující nejpřísnější muzejní standardy pro uchování sbírek, restaurátorské pracoviště, edukační prostory pro pořádání workshopů, víceúčelový sál pro pořádání kulturních pořadů, přednášek a koncertů, a prostory pro knihovnu. V přízemí je plánován galerijní obchod a kavárna.

"Naše instituce je dlouhodobě hodnocena jako jedna z nejlépe fungujících krajských galerií výtvarného umění v ČR, navíc s vynikajícími sbírkami, z nichž například kolekce českého kubismu patří hned po Národní galerii Praha k tomu nejlepšímu v zemi. Na druhé straně se ale musíme potýkat s řadou zásadních nedostatků a překážek, které vyplývají zejména z toho, kde je naše galerie umístěna. Všechny její stávající objekty v Pražské ulici jsou totiž původně středověké domy, které jsou pro účely současné sbírkotvorné galerie výtvarného umění zcela nevhodné. Nejen, že jako jedna z mála institucí v ČR dosud nemáme z prostorových důvodů možnost představit formou, stálé expozice ta nejvýznamnější díla ze svých sbírek, ale tato díla jsou navíc umístěna v tak nevyhovujících podmínkách, že hrozí jejich vážné poškození. Z těchto důvodů potřebuje Západočeská galerie konečně novou budovu, která se stane vstřícným a otevřeným kulturním centrem Plzně a poskytne odpovídající zázemí svým sbírkám, veřejnosti a nakonec i zaměstnancům," uvedl ředitel Západočeské galerie Roman Musil.

Foto: J. Radová

V poslední době se hovoří také o tom, zda by se galerie nemohla přestěhovat do chátrající budovy Městských lázní. To ale Musil považuje za vyloučené. "Otázku rekonstrukcí původních historických objektů jsme debatovali s architekty a komisí už před 11 let. Všichni to odmítli. Rekonstrukce prostor, které sloužili k jinému účelu, mají komplikovanou prostorovou dispozici, není vhodná. Rekonstrukce historického objektu by v konečném důsledku mohla vyjít i dráž, než novostavba," dodal Musil.

Cesta k současnému projektu nové budovy se začala psát v roce 2009, kdy byla vyhlášena veřejná architektonická soutěž o návrh na řešení nové budovy ZČG. Následující rok Rada Plzeňského kraje schválila vyhlášení veřejné zakázky na dodávku projektové dokumentace. V tomto roce se záměr realizace nové budovy ZČG stává také součástí projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015. V červenci roku 2016 bylo vydáno stavební povolení, jehož platnost byla několikrát prodlužována. Výstavba nové budovy Západočeské galerie se také ocitla v řadě důležitých strategických dokumentů krajské i celorepublikové úrovně. Jako pilotní projekt, který by měl získat státní podporu, je například uveden v programovém prohlášení vlády z roku 2018.