Vládnoucí koalice na Plzeňském kraji pohřbila roky připravovaný projekt, tvrdí opoziční zastupitelé

Zveřejněno v Plzeňský kraj ZAK
Od - středa, 5. duben 2023 09:46
Vládnoucí koalice na Plzeňském kraji pohřbila roky připravovaný projekt, tvrdí opoziční zastupitelé ilustrační. Foto: Josef Krebs

Záměr, podle něhož by městskou nemocnici v Sušici provozoval Plzeňský kraj, schválili v pondělí na svém jednání krajští zastupitelé. Podmínkou je, aby Sušice bezúplatně převedla nebo darovala kraji movitý i nemovitý majetek nutný k provozování nemocnice. Pokud by tam skončily zdravotní služby, bude majetek bezúplatně převeden zpět městu. Zástupci města však preferují bezplatný pronájem se závazkem města podporovat další rozvoj nemocnice.  Proti záměru se navíc tvrdě vymezují i zastupitelé opozičního klubu ODS a TOP09.

„Je  tedy  velké  riziko, že situace  skončí patem.  Kraj a  město  Sušice  nenajdou shodu  a  to  bude škodit  především  občanům sušického  regionu.  Největším problémem je totiž  i  nadále  trvající   nejistota, což způsobuje agónii  celého   zdravotnického zařízení,“ konstatoval Richard Pikner (TOP 09),  zastupitel Plzeňského  kraje  za  klub ODS a TOP09.

„Zdravotnické zařízení má v Sušici svůj smysl a význam, bezesporu ve formě akutních ambulancí interny a chirurgie s akutními interními lůžky a lůžky dlouhodobé péče. Další obory jako například  jednodenní chirurgie by byly příjemným  bonusem. To vše však závisí na zajištění kvalifikovaného personálu, především lékařů.  Ti bohužel nejsou a hned tak nebudou, obzvláště  pokud  bude  trvat  nejistota o dalším provozovateli sušické nemocnice“, dodává Richard Pikner, krajský  zastupitel a lékař klatovské nemocnice.

„Sušickou nemocnici lze zachránit a provozovat. Mrzí mě proto, že kraj pod vedením pirátského hejtmana Rudolfa Špotáka odmítnul rozumný návrh ODS a TOP 09 na výpůjčku majetku a svěření provozu nemocnice kraji na období deseti let. Během nich se mohlo ukázat, jak velký rozsah zdravotní péče může kraj lidem na Sušicku nabídnout a garantovat," uvedl senátor a předkladatel návrhu Vladislav Vilímec (ODS).

"Kraj namísto toho trvá na bezplatném převodu stamilionového majetku města na kraj bez jasných garancí. Město by tak přišlo o rozsáhlý majetek, do kterého mnoho let investovalo, a takový krok by dost možná měl i trestně právní rovinu. Město proto takové řešení logicky odmítá. Včerejší hlasování krajského zastupitelstva bohužel ukázalo, že kraj jen hledá zástupné důvody, aby sušické nemocnici fakticky pomáhat nemusel,“ dodal Vilímec.

Projekt Městských lázní v Plzni

„Aniž by mělo krajské vedení vymyšlené financování nového projektu v Městských lázních, tak nechalo ukončit projekt nové budovy galerie U Zvonu. Zvolilo alibistický způsob, když nechalo identickou koalici na městě Plzni rozhodnout o neprodloužení smlouvy s krajem ohledně pozemku. Kraj dosud nebyl schopný informovat zastupitele ani o přibližné ceně nového projektu. Dozvěděli jsme se jen to, že vznikla nová kancelář s dvanácti zaměstnanci, která má nový projekt na starosti,“ informuje krajský zastupitel Marek Ženíšek (TOP 09). 

„Počítám-li připravenou dotaci Ministerstva kultury v celkové výši 170 milionů a 30 milionů za přípravu projektu, pak současné vedení kraje vyhodilo 200 milionů korun oknem. Pokud se současná koalice rozhodla jeden připravený projekt ukončit, musíte mít detailně připravený projekt nový. To se zatím nestalo,“ dodává Ženíšek.

„Již na prosincovém jednání Zastupitelstva Plzeňského kraje jsem žádal o písemnou odpověď, ve které bude přesně popsán celý proces rekonstrukce budovy Městských lázní. Nic jsem bohužel neobdržel,  proto jsem opětovně  žádal na únorovém a znovu i na tomto jednání zastupitelstva o konkrétní informace s finančními náklady. Odpovědi od vedení kraje se mi však opakovaně nedostává, přitom v rozpočtu Plzeňského kraje na letošní rok je již připraveno 100 milionů na zmiňovaný projekt Městských lázní. Veřejné finance se utrácejí a nevíme pořádně vlastně na co,“  doplňuje zastupitel Jan Šašek (ODS) a dodává, že neochota, nebo neschopnost, vedení Plzeňského kraje tento projekt předložit a obhájit před zastupiteli a veřejností jej vede k závěru, že se vytratila pokora k platným usnesením a k udržitelnosti veřejných financí.