Víkend v regionu se ponese ve znamení historie a jejích tajů

Zveřejněno v Kultura ZAK
Od - pátek, 29. září 2023 06:41
Víkend v regionu se ponese ve znamení historie a jejích tajů Ilustrační foto: FB Zlatá stezka

Kromě milovníků historie si tento víkend v našem kraji ale užijí i ti, kdo rádi hýčkají své chuťové buňky, či fandové filmu.

Plzeňský kraj na filmovém plátně
Výstava bude k vidění od pátku 29. 9. do 10.10. v Přešticích.
Kde všude už se natáčelo nebo se naopak brzy natáčet bude, přibližuje výstava, která od poloviny srpna téměř do konce roku putuje po městech a městečkách. Všechny uvedené filmy mají jedno společné: jejich vznik podpořil ze svého grantového programu Plzeňský kraj. Uvidíte, kde se natáčelo sociální drama Amerikánka, pokračování Krále Šumavy nebo snímek o bratrech Mašínových Bratři.

Ani na podzim sezóna ještě nekončí a na šumavských památkách ožívá tradice a minulost v nezapomenutelných hradních kulisách tří autentických hradů, které jako magický trojúhelník stráží přístup na střední Šumavu. Na konci září, ve dnech 29. 9 .– 1. 10. bude na hradech veselo, společně totiž pořádají Dny Šumavského trojhradí. Tyto dny mají vždy jedno společné téma, ale každý hrad je pojme svým originálním způsobem s bohatým doprovodným programem.
Kašperk
Kašperk bude během akce otevřen od 10:00 do 17:00. Vedle speciálních prohlídek „Hrad jako dílo“ je možné vydat se na běžné okruhy s průvodcem.
Téma: Stavba a obrana našeho nejvýše položeného královského hradu. Z čeho a proč je postaven, jak to, že to ještě nespadlo? Podívejme se společně na hrad poněkud jinou optikou: bez letopočtů i příběhů jeho obyvatel. Zajímá nás, proč bylo pro stavbu hradu vybráno dané místo (strategická poloha, tvar krajiny), z jakých materiálů a proč je hrad vystavěn tak, že jej můžeme z větší části obdivovat dodnes. Jaké jsou viditelné stopy jeho stavebního vývoje a jak jeho podoba ovlivňovala život na hradě nebo jeho případnou obranu? Jak mohla stavba působit na tehdejšího člověka, nebo dokonce případného obléhatele? Měl hrad nějaká zadní vrátka, a jak to bylo například se zdroji vody a dopravou zásob do hradu? Prohlídka samotná začne už před hradem (200 metrů před branou u turistických ukazatelů), abychom měli pohled celistvý.
Prohlídky jsou v pátek 29. září od 11:00, 15:00 a 17:30.
Nádvoří bude po celou dobu volně přístupné, s možností občerstvení a příjemného posezení. Po celý den na nádvoří hradu rýžování zlata, výroba listiny s pečetí, střelba z kuše, ražba mincí, psaní na skriptoriu a další.
Za životem na středověkém hradě, aneb nevšední komentovaná prohlídka hradu
Vydejme se společně na nevšední prohlídky hradu, jehož vnitřní prostory pro tuto příležitost ožijí skoro jako kdysi ve středověku. Urozený pán Bušek Krušina ze Žampachu vás zasvěceně a poutavě provede oživeným hradem, přičemž v jednotlivých částech uvidíte řadu tehdejších obyvatel a unikátního dobového vybavení, s nimiž se na Kašperku běžně nesetkáte. Seznámíte se zajímavým způsobem života na středověkém hradě, a jak se od tehdejších dob člověk jen pramálo změnil.
Sobota 30. září od 10:30, 12:00, 14:00 a 15:30
Neděle 1. října od 10:30, 12:00, 14:00 a 15:30
Cyklus oživené historie na nádvoří
Spolek přátel historie a šermu Gabreta je na Kašperku důvěrně známý. I tentokrát na volně přístupném nádvoří umožní příchozím blíže poznat, ale hlavně i vyzkoušet si některou z historických aktivit. Ať to je rýžování zlata, střelba z kuše a luku, ražba mincí, psaní na středověkém skriptoriu, výroba pečetí nebo souboj typu tjost.
Všechny tyto historické aktivity si můžete sami vyzkoušet na volně přístupném nádvoří od víkendu v sobotu 30. září a v neděli 1. října, od 10:00 do 17:00.
Velhartice
Prohlídky v sobotu 30. září a v neděli 1. října vždy od 11:00 a 14:00 zavedou návštěvníky do nitra hradu i za jeho hradby.
Téma: Proč bylo pro stavbu hradu Buška z Velhartic dané místo – strategická poloha, tvar krajiny? Z jakých materiálů a proč je hrad vystavěn, jaké jsou viditelné stopy stavebního vývoje, jak stavba ovlivňovala život na hradě, jeho obranu, jak působila na případné obléhatele a dobyvatele? Jak bylo možno takový hrad dobýt, případně ubránit? Měl hrad nějaká zadní vrátka? Jak to bylo s dopravou vody a zásob? Na tyto otázky odpoví netradiční komentovaná prohlídka nazvaná Pohled na hrad jinou optikou.
Rabí
Speciální komentované prohlídky hradu Rabí o stavbě a životě na středověkém hradě. Začátky vždy v 10:00 a ve 14:30. Od 28. září do 1. října.
Téma: Stavba a obrana slavného hradu včetně zajímavých detailů. Role hradu v životě středověkých lidí, funkční proměny jeho jednotlivých částí. Jak bylo možno tak mohutný hrad dobýt a proč Žižka přišel o oko právě zde? Speciální prohlídky se zástupkyní kastelána Hanou Rudovou.

Technologie našich předků
Tajemství tesařských seker – hlavatka
vám, bude odhaleno v sobotu 30. září mezi 9:00 - 17:00.
Na Vodním hamru v Dobřívi vám představíme tesařskou sekeru hlavatku – několik typů jejího provedení, technologii výroby a její použití v tesařství v praktických ukázkách. Na místě bude možné si vyzkoušet několik typů sekery a k porovnání bude i blízký příbuzný pantok. V kovářské výhni si ukážeme údržbu/repasi hlavatky a seker obecně, dále pak výrobu tesařské kramle,“ lákají organizátoři.

S mykologem Oldřichem Jindřichem okolo Zbiroha
"Vážení milovníci hub, vycházek a přírody, dovolujeme si vás pozvat na podzimní houbařské vycházky v lesích u Zbiroha. Vycházkami nás provede pan Oldřich Jindřich, člen české vědecké společnosti pro mykologii a České mykologické společnosti, předseda Hořovického mykologického kroužku, který nám podá odborný výklad a umožní poznávání nových druhů hub," uvádí organizátoři vycházky.
Termín druhé houbařské vycházky je stanoven na sobotu 30. 9.. Sraz je u rozcestníku k Jablecké Myslivně (za Přísednicí) v 9:30. Výprava se do lesů v lokalitě Matčina hora, V Království, Jablecká Myslivna a Zbirožský les. Vycházka se uskuteční za každého počasí. Časová náročnost je zhruba 3 hodiny. Terén není vhodný pro kočárky.
Nahlásit se můžete: telefonicky na č. 775 159 340, e-mailem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

2. Festival domácího jídla pořádá 30. 9. od 11:00 Bezděkovec.
Ke zpěvu, tanci a potěše zahrají Srbští muzikanti.

Klášterní architektura – Monastýrování
Santiniho osobitý výraz.
Tematická prohlídka z cyklu Monastýrování tentokrát zaměřená na architekturu Jana Blažeje Santiniho v Plasích se uskuteční během mezinárodních Dní evropského dědictví (EHD) 30. 9. od 11:00 do 12:30.
Santiniho osobitý výraz zasazený do souvislostí evropského prostředí nám představí historik architektury a památkář, Ing. Petr Macek, Ph. D., který se Santiniho architekturou dlouhodobě zabývá. Úvodní slova o evropském kontextu, Santiniho tvorbě, nadčasovosti a jedinečnosti jeho děl doplní komentovanou prohlídkou budovy konventu, kde zmíněnou teorii představí v praxi.

Den zednické lžíce v Centru stavitelského dědictví NTM v Plasích
Den zednické lžíce spolu s otevřenými historickými dílnami se bude konat v hospodářském dvoře a zahradě plaského kláštera 30. 9. mezi 12:00 - 17:00.
V rámci programu si zájemci budou moci vyrobit vlastní zednickou lžíci, kde jim na několika stanovištích pomohou naši zkušení lektoři. Akce bude probíhat v hospodářském dvoře plaského kláštěra, tedy v prostorách, které nejsou často veřejnosti přístupné a kde jsou instalovány plně funkční expoziční dílny. Během odpoledne bude na zahradě dvora hudební doprovod, zazní kramářská píseň, zahrají flašinety a pro děti zde bude doprovodný program. 

Manětínské vinobraní se koná 30. 9. od 14:00.
V rámci akce jsou pro návštěvníky připravené komentované ochutnávky vín, živá hudba a občerstvení. Vstup zahrnuje degustační skleničku.

Den architektury v Mariánské Týnici vás uvítá 30. 9. od 14:00 do 18:00.
Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici zve na akci Den architektury. V rámci Dne architektury je od 13:30 vstup do celého areálu volný.
Program:
od 14:00 – možnost volné prohlídky celého areálu (oba okruhy: kostel s ambity + proboštství s muzeem a výstavami)
15:30 – projekce časosběrného dokumentu režisérky Marie Šandové „Zrcadlo baroka“ o dostavbě východního ambitu poutního areálu v Mariánské Týnici (27 min)
16:00 prezentace Ing. arch. Jana Soukupa na téma záchrana Mariánské Týnice a dokončení díla J. B. Santiniho
16:30 komentovaná prohlídka východního ambitu s expozicí „Sto let obnovy Mariánské Týnice 1920-2020“ vedená Ing. arch. Janem Soukupem, autorem realizačního projektu dostavby
17:00 komentovaná prohlídka západního ambitu s výstavou „Architektura Jana Blažeje Santiniho–Aichela v západních Čechách“ vedená Mgr. et Mgr. Pavlem Benešem, autorem výstavy

Den architektury v klášteře Kladruby
Klášter Kladruby se ve spolupráci s architektkou Eliškou Havlou Pomyjovou připojuje ke Dni architektury programem věnovaným Janu Blažeji Santinimu Aichlovi a zve vás do Kladrub 30. 9. od 14:30 do 17:30.
Klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie, dílo Jana Blažeje Santiniho-Aichela, v souvislostech místa a historie s architektkou Eliškou Havlou Pomyjovou a historičkou Silvií Strachotovou. Tento třetí největší kostel České republiky patří mezi perly barokní gotiky. Proč stojí u dálnice mezi Plzní a Tachovem? Jakou roli hrál v procesu Santini a kdo ho do Kladrub pozval? V čem je kostel unikátní a jak se jeho role proměňovala v čase? Prohlídka začne v 15:00. Pro zájemce, kteří chtějí zažít příchod ke kostelu jako v době jeho vzniku, se sejdeme v 14:30 na fotbalovém hřišti.
Program (všechny body na sebe navazují):
14:30 – procházka z fotbalového hřiště ke klášternímu kostelu Nanebevzetí Panny Marie – N49°42.70392', E12°59.22820' (začátek na hřišti – vedle domu Zahradní 255 kaštanovou alejí z kopce dolů k řece). Eliška Havla představí souvislosti kostela, kláštera a okolní krajiny a obce. rozebereme vzhled kostela z dálky a vydáme se k němu stezkou skrz bývalou oboru a zámecký park. Díky této asi 15 min cestě do mírného kopce se vrátíme do minulosti a budeme se moci vžít do obyčejných lidí mířících na mši to v době fungování kláštera.
15:00 – prohlídka kostela Nanebevzetí Panny Marie – západní vchod do kostela. Na procházku přímo naváže prohlídka kostela s komentářem Silvie Strachotové a Elišky Havly – průvodkyň, které mají odlišnou odbornost: historii a architekturu. Budeme se věnovat unikátní architektonické stavbě v souvislostech. Jaké bylo zadání pro jeho práci, jakou roli v cestě za realizací hrál investor a v čem je jeho dílo geniální? Dojde také na specifika tvorby v barokní době a představení základních principů Santinho tvorby.
16:30 – workshop – západní vchod do kostela. Na prohlídku naváže workshop, ve kterém budeme zkoumat kouzlo barokní symetrie různými způsoby. Na výběr bude několik možností včetně analýzy stavby, fotografie nebo výroby vlastního ornamentu.

Zámek Luhov pořádá Benefiční koncert
Koncert se bude konat 30. 9. v 16:00. Filmové a muzikálové melodie uslyšíte v podání Jany Hoffmannové a Ondřeje Tolara, na klavír zahraje Hana Bezděková. Po skončení koncertu proběhne komentovaná prohlídka a malé občerstvení. Vstupné dobrovolné.