Věřící se opět mohou scházet v kostele v Husově ulici

Zveřejněno v Kultura ZAK
Od - neděle, 4. únor 2024 13:46
Věřící se opět mohou scházet v kostele v Husově ulici Foto: Marek Velebný

Kostel náboženské obce Plzeň - Západ (dříve Sbor Karla Farského), Husova 1, byl po rekonstrukci slavnostně znovuotevřen v sobotu 3. února.

Slavnostní bohoslužba, kterou vedl patriarcha Tomáš Butta za účasti biskupa Lukáše Bujny a hojné účasti věřících a ekumenických hostů, započala v 11:00. Kostel byl zasvěcen Kristu dobrému Pastýři.

Chrám je příbytkem světla. I když je v něm zhasnuto, světlo je stále přítomno a prozařuje chrámový prostor neviditelnými paprsky. Protože pravé světlo nepochází od svíček ani elektrických lamp, ale od Boha,“ řekl na úvod svého kázání biskup Lukáš Bujna. „Zasvěcujeme božskému světlu tento kostel s vědomím, že ve své podstatě je kostel shromaždištěm Kristova lidu, přičemž každý z nás má od Krista poslání být světlem, odleskem jeho světla v tomto světě.“

Po bohoslužbě bylo připraveno malé občerstvení.

Počínaje nedělí 4. února se v kostele budou slavit večerní chvály vždy od 18:00.