Ve středu budou akademici znovu volit rektora. Sledujte volbu on-line

Zveřejněno v Z regionu
Od - pondělí, 19. prosinec 2022 09:21
Ve středu budou akademici znovu volit rektora. Sledujte volbu on-line zleva Milan Edl a Miroslav Lávička. Foto: ZČU

V únoru 2023 končí mandát současného rektora Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) Miroslava Holečka. Univerzitu vedl dvě po sobě jdoucí funkční období, a do čela univerzity tak již nemohl kandidovat. Jeho nástupce budou akademici už podruhé volit ve středu 21. prosince.

První volba kandidáta na rektora se uskutečnila 31. října. Žádný ze dvou navržených kandidátů však od členů Akademického senátu ZČU neobdržel dostatečný počet hlasů.

Uskuteční se proto opakovaná volba, v níž opět kandiduje bývalý děkan Fakulty strojní Milan Edl a spolu s ním bývalý děkan Fakulty aplikovaných věd Miroslav Lávička. Někdejší děkan Fakulty elektrotechnické Jiří Hammerbauer, který kandidoval v první volbě, se nyní volby neúčastní.

Pro zvolení musí jeden z kandidátů získat podporu nadpoloviční většiny všech 59 senátorů, tedy nejméně 30 hlasů. Své funkce se po jmenování prezidentem republiky ujme 1. března 2023. Jeho funkční období potrvá do konce února 2027.

Jednání Akademického senátu ZČU spojené s volbou rektora se koná 21. prosince od 14:30 hodin v budově Fakulty aplikovaných věd ZČU, Technická 8, v místnosti US 217. Volbu je možné sledovat také on-line na tomto odkazu: https://medial.zcu.cz/Live/22#.