Ve stodské nemocnici začala rekonstrukce oddělení následné péče

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - pátek, 21. srpen 2020 18:51
photo-pg-2215-1800- ilustrační foto: nemocnice Stod

Ve Stodské nemocnici začala v uplynulých dnech první etapa rekonstrukce oddělení lůžek následné péče. Celé oddělení s 60 lůžky se bude modernizovat za provozu. Každá ze tří etap se bude týkat jednoho ze tří různých bloků spodního patra nemocnice, aby nebyli rušeni pacienti.  Poslední etapa skončí v únoru 2022. Výsledkem bude větší komfort pro pacienty i personál, mírné se navýší lůžková kapacita a nemocnici se uvolní prostory pro rozvoj jednotky intenzivní péče. Investici 52 milionů korun pokryje Plzeňský kraj.

Oddělení následné péče se nyní nachází především v nejspodnějším patře levého křídla lůžkového traktu. Menší lůžková stanice s 20 lůžky je pak ve třetím patře. Po skončení rekonstrukce budou všechna lůžka ve spodní části v levém a pravém křídle, kam se oddělení rozšíří.

„První etapa rekonstrukce se ovšem týká technického zázemí oddělení, které je ve spojovacím krčku mezi lůžkovým a ambulantním traktem. Je tam prádelna, sklady, vakuová stanice a přesunou se tam lékařské pokoje a další prostory pro personál, jako je třeba kancelář nutričních terapeutů,“ popisuje ředitel nemocnice Alan Sutnar s tím, že první etapa bude hotova ke konci letošního roku.

V lednu na ni naváže druhá etapa. Zahrne kompletní přestavbu pravého křídla, kde jsou nyní lékařské pokoje a endoskopie a do nedávna zde působila třeba rehabilitační ambulance a ordinace dětského praktika. Ambulance se letos přesunuly do přístavby ambulantního traktu, kam se na podzim přestěhuje i celý provoz endoskopie.

„Uvolněné prostory se téměř kompletně vybourají a postaví se tam celá nová lůžková stanice s 28 lůžky. Budou se dělat nové podlahy, příčky, elektroinstalace, kanalizace, rozvody vody, kyslíku či vzduchotechnika,“ vysvětluje dále ředitel. V létě příštího roku se do těchto prostor přestěhují pacienti z levého křídla. Stavební dělníci pak zamíří opačným směrem, aby zmodernizovali současnou lůžkovou stanici následné péče. Vesměs půjde o stejné práce. Celá stanice se kompletně přestaví. Bude mít 35 lůžek. Přesunou se na ně mimo jiné i pacienti oddělení z třetího patra.

„Hlavním důvodem investice je zlepšení prostředí i péče pro pacienty a lepší podmínky pro personál. Oddělení bude nově celé v jednom podlaží. Bude mít k dispozici větší prostory a víc pokojů. Díky tomu se sníží průměrný počet lůžek na pokojích, kdy většina pokojů bude třílůžkových, a zároveň budou mít nově každé dva sousední pokoje vlastní společné sociální zařízení,“ vysvětluje šéf krajských nemocnic Marek Kýhos. Dále se navýší kapacita oddělení o tři lůžka na 63.

Umístěním všech lůžek následné péče do spodního parta se dále uvolní prostory ve třetím podlaží, kde menší lůžková stanice sousedí s chirurgickou jednotkou intenzivní péče, zatímco interní JIP je v jiné části budovy. „Dalším logickým plánem tak je sloučit ve třetím patře obě jednotky intenzivní péče do jedné multioborové,“ popisuje další záměr Alan Sutnar.