Ve FN Plzeň zkoumají protilátky proti covidu-19. Očkování funguje, tvrdí studie

Zveřejněno v Zdraví & Lifestyle
Od - pátek, 26. listopad 2021 17:43
Ve FN Plzeň zkoumají protilátky proti covidu-19. Očkování funguje, tvrdí studie ilustrační. Foto: M. Osvaldová

Unikátní studii zaměřenou mimo jiné na takzvanou buněčnou imunitu organismu po prodělání nemoci covid-19 zahájí Fakultní nemocnice Plzeň. U lidí naočkovaných třetí dávkou vakcíny proti koronaviru budou vědci sledovat protilátky IgG, buněčnou imunitu a budou provádět virus neutralizační test, tedy test na protilátky, které přímo "ničí virus“. Tato studie bude ojedinělá i v evropském měřítku.

Podle ředitele FN Plzeň Václava Šimánka narůstal zájem o stanovení protilátek i mezi zaměstnanci s tím, jak se šířilo onemocnění covid-19. „Proto jsme se rozhodli pro studii, kdy jsme zaměstnancům měřili protilátky a zároveň jsme sledovali jejich hladinu vitaminu D. Možnost změření hladin protilátek jsme nabídli i široké veřejnosti a je o ni stále veliký zájem,“ uvedl Šimánek.

Očkování funguje, hlásí vědci

Zkušenosti se stanovením protilátek u pacientů po prodělání onemocnění covid-19 vědci následně využili při sledování protilátek po očkování s cílem zjistit, jak dlouho očkování poskytuje ochranu a zda jsou rozdíly ve tvorbě protilátek mezi muži a ženami, či dle věku. „Zatím jsme provedli více než 13 000 vyšetření a ze studií vyplývá, že protilátky typu IgG přetrvávají přibližně 10-12 měsíců po prodělaném onemocnění covid-19,“ uvedl náměstek pro vědu a výzkum Ondřej Topolčan. Po očkování je podle něj velká individuální variabilita jak ve výši hladin, tak v době jejich přetrvávání. „Lze však spolehlivě říci, že 6-10 měsíců po 2. dávce očkování je lze prokázat. V závislosti na pohlaví a věku jsou rozdíly minimální. Nižší tvorba protilátek je u pacientů, kteří jsou obézní, u diabetiků, a především u osob s poruchou imunity,“ dodal Topolčan.

Nerozhodujte se podle výše protilátek

Lidé se o hladinu protilátek zajímají zejména před aplikací případné třetí dávky a mají tendenci se rozhodovat podle její výše. Dle odborníků je takové rozhodování nesmyslné, protože hladiny protilátek se v různých laboratořích stanovují odlišnými metodami. Až v poslední době dochází ke sjednocování na mezinárodní jednotky tzv. Bau, kde výsledek by měl být nezávislý na metodice. Výše hladiny závisí na mnoha faktorech a neexistuje přesné číslo, od kterého by bylo možno spolehlivou ochranu proti vzniku onemocnění zaručit. Proto pro rozhodování o třetí dávce platí jediné – doba od druhého očkování.

Výzkumný tým profesora Topolčana, ve spolupráci se Zdravotním ústavem v Ostravě, provedl skupině 50 osob, u kterých byly vyšetřeny IgG protilátky, další vyšetření, tzv. virus neutralizační test. Jedná se o protilátky, které přímo „ničí virus“. Ukázalo se, že přetrvávání těchto protilátek je minimálně stejné jako u klasických IgG protilátek. Tím se potvrdilo, že očkování poskytuje velice dobrou ochranu.

„Vzhledem k tomu, že se množí diskuze o ´buněčné imunitě´ jako o hlavním měřítku obrany proti covid-19, rozhodli jsme se zahájit novou studii. V tomto projektu budou naši odborníci u naočkovaných osob 3. dávkou sledovat tři parametry – IgG protilátky, virus neutralizační test a buněčnou imunitu. Tato studie bude ojedinělá nejen v českém, ale i v evropském měřítku,“ dodal ředitel FN Plzeň Václav Šimánek.