V roce 2070 bude průměrný věk obyvatel v kraji 46,6 let

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - pátek, 31. leden 2020 22:57
plzen_cz_lidi ilustrační foto

Počet obyvatel v Plzeňském kraji by měl podle nově zpracované projekce obyvatelstva v krajích ČR do roku 2070 narůstat, opět ale pouze díky migraci. Výrazněji bude počet obyvatel vzrůstat díky zahraničnímu stěhování, ale kladné by mělo být i saldo vnitřní migrace, které dosáhne dokonce druhé nejvyšší hodnoty v rámci krajů. Kraj bude pravděpodobně stárnout pomaleji a průměrný věk by měl dosáhnout hodnoty 46,6 let.

Novou projekci obyvatel krajů vydal Český statistický úřad po téměř šesti letech a navazuje tak na projekci celé ČR, která vyšla v roce 2018. Krajská projekce začíná rokem 2019 a končí rokem 2070, je tedy o dvacet let rozšířena oproti poslední mezikrajské projekci. Cílem publikace je nastínit směr populačního vývoje a poukázat na očekávané změny ve stavech, pohybu a věkovém složení populace jednotlivých krajů.

Počet obyvatel Plzeňského kraje zřejmě v letech 2019–2071 vzroste o 36 tisíc na 621 tisíc v roce 2071, čímž se zařadí na šesté nejvyšší místo v rámci krajů. Hlavním důvodem růstu v tomto období by mělo být kladné saldo zahraniční migrace ve výši 111 tisíc osob. Počet obyvatel mírně vzroste i díky vnitřnímu stěhování, a to o 17 tisíc, což je předpokládaná druhá nejvyšší hodnota v rámci krajů. Naopak přirozenou měnou Plzeňský kraj přijde o zhruba 91 tisíc obyvatel.

Podle projekce by tedy mělo žít v kraji v roce 2070 o téměř 20 tisíc mužů, resp. o necelých 16 tisíc žen více než v roce 2019. Počet zemřelých by měl vzrůst o 30,9 %, živě narozených osob v kraji ale bude skoro stejně. Zvyšovat se tedy bude přirozený úbytek obyvatel, naopak přírůstek stěhováním se sníží stejně jako přírůstek celkový. V mezikrajském porovnání by se měl Plzeňský region zařadit na šestém místě, nejvíce obyvatel bude mít kraj Středočeský, po něm Hlavní město Praha a kraj Jihomoravský, Karlovarský kraj bude v celém projekčním období krajem s nejnižším počtem obyvatel.

Plzeňský kraj bude pravděpodobně stárnout pomaleji než ostatní kraje, takže v roce 2071 bude patřit mezi populačně mladší kraje, když průměrný věk v roce 2071 dosáhne 46,6 let (45,8 let u mužů a 47,4 let v případě žen). Podíl osob ve věku 65 let a více bude v roce 2071 oproti současnému stavu podprůměrný (27,4 %). Zastoupení dětí ve věku 0–14 let s 14,3 % v horizontu dosáhne průměru (dnes je podprůměrné) a podíl osob ve věku 15–64 let s 58,3 % v posledním projektovaném roce bude nadprůměrné v rámci krajů ČR.