V Plzni začalo fungovat nové HIV testovací centrum

Zveřejněno v Z Plzně
Od - úterý, 2. srpen 2022 08:35
V Plzni začalo fungovat nové HIV testovací centrum ilustrační. Foto: pixabay

Nové testovací centrum s poradnou začalo fungovat přímo na Poliklinice Plzeň – Bory. Zaměřuje se především na poradenství a testování HIV. V případě potřeby je možné požádat také o testy na syfilis a žloutenku typu B a C. Veškeré testy jsou anonymní a bezplatné. Centrum otevřela Česká společnost AIDS pomoc společně s Poliklinikou Plzeň – Bory.

HIV checkpoint je otevřený každou středu od 15 do 18 hodin na Poliklinice Plzeň – Bory, 6. patro, Čechova 44, Plzeň. Kromě testování na HIV patří mezi hlavní úkoly centra i poradenství a pomoc lidem žijícím s HIV, podpora jejich rodin a přátel a samozřejmě prevence a osvěta. Klientům jsou k dispozici vyškolení poradci a lékaři, kteří jim poskytnou dostatek informací a odbornou péči.

„Plzeň je jedno z největších měst v České republice a podle našeho názoru jsou dosavadní kapacity pro anonymní a bezplatné testování na HIV a další pohlavně přenosné nemoci v Plzni a Plzeňském kraji nedostatečné. Poptávku po testování na HIV nám potvrdily i výsledky našeho mobilního testování v sanitkách. Proto nám dává smysl mít checkpoint také zde,“ uvedl Jiří Pavlát, ředitel Domu světla České společnosti AIDS pomoc a dodává.

Součástí testů poskytovaných v HIV checkpointu je i testové poradenství před a po. Testování probíhá na základě reálných rizik, která se zjišťují během předtestového pohovoru a z vyplněného předtestového dotazníku. Dotazník si zájemce může sám kdykoliv vyplnit on-line, nebo přímo v checkpointu společně s poradcem. Získané údaje jsou následně vyhodnocené speciálním systémem PIST. On-line dotazník je k dispozici v českém, německém, anglickém, španělském a slovenském jazyce na adrese: www.hiv-pomoc.cz/dotaznik. Výsledky testů jsou k dispozici vždy následující středu po provedených odběrech.

Česká společnost AIDS pomoc provozuje celkem 10 HIV checkpointů – Domů světla, a to v Praze, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Ostravě, Olomouci, Teplicích, Ústí nad Labem, Ústí nad Orlicí, Brně a v Plzni. Od začátku letošního roku do pondělí 25. července navštívilo tyto checkpointy 5 785 lidí, u nichž bylo realizováno 13 732 anonymních testů. Z toho 5 653 na HIV, 4 005 testů na syfilis, 814 testů na žloutenku B a 3 260 testů na žloutenku typu C. Z těchto testů bylo tzv. reaktivních 18 na HIV, 64 na syfilis, 3 na hepatitidu B a 45 na hepatitidu C. Celkem tedy 130 klientů (tj. 2,2 % z celkového počtu testovaných klientů) bylo předáno na speciální zdravotnická pracoviště v regionech k potvrzení diagnózy a léčbě.