V centrálním obvodě začal další ročník Plzeňské senior akademie

Zveřejněno v Z Plzně
Od - sobota, 8. leden 2022 17:48

Média

Celkem 34 seniorů se zapsalo do prvního běhu sedmého ročníku Plzeňské senior akademie, kterou připravuje městský obvod Plzeň 3 ve spolupráci s Městskou policií Plzeň. Po roční pauze se opět seniorům otevřely přednášky týkající se bezpečnosti a v plánu jsou také exkurze na služebny hasičů a policistů. 

„Cílem přednášek je informovat seniory o možných nebezpečích a naučit je nebezpečným situacím předcházet. Vysoká účast a zájem seniorů nás utvrzuje v tom, že Plzeňská senior akademie je smysluplným projektem,“ říká Karel Zahut, metodik prevence kriminality Městské policie Plzeň.

Podle starosty obvodu Davida Procházky je bezpečnost pro vedení obvodu prioritou, a jednou z cest, jak vyšší bezpečnosti dosáhnout, je zvýšit informovanost. "Protože senioři jsou jednou z nejohroženějších skupin, oslovil jsem před sedmi lety Městskou policii Plzeň, jmenovitě Karla Zahuta a společně jsme spustili Plzeňskou senior akademii, kde se senioři dozvídají, jaké situace je mohou potkat a také to, jak se v takových případech chovat. O tom, že to byl krok správným směrem svědčí to, že letos zahajujeme již sedmý ročník této akademie,“ dodává starosta centrálního plzeňského obvodu David Procházka.

Projekt Plzeňské senior akademie se zaměřuje na ucelené vzdělávání seniorů v oblasti bezpečnosti a reaguje také na aktuální stav kriminality na území města Plzně. Podle toho jsou vypracovány i preventivní programy, které na sebe vzájemně navazují a tvoří tak komplexní celek vzdělávacího programu prevence kriminality v souladu s principem univerzity třetího věku.

„Jsem moc rád, že senior akademie není jen o vzdělávání, ale stala se i místem pro navazování nových přátelství a společenských kontaktů. O to více mě těší, že mohu být v roli přednášejícího součástí tohoto prospěšného projektu už od jeho samého začátku. Letos se opět aktivně zapojím s přednáškou na téma problematiky odpadů na území Statutárního města Plzně,“ doplňuje první místostarosta Petr Baloun.

Poprvé se akademie uskutečnila na podzim roku 2015 pro seniory s trvalým bydlištěm na území Městského obvodu Plzeň 3 a setkala se s nebývalým úspěchem. Od té doby se koná akademie pravidelně, a to nejen na území centrálního obvodu, ale i v dalších velkých částech města Plzně, a tak se ročně vzdělávají v oblasti bezpečnosti stovky seniorů.

V centrálním obvodě začal další ročník Plzeňské senior akademie Foto: ÚMO Plzeň 3