Univerzitní knihovna ZČU uspořádala již sedmý ročník sbírky knih!

Zveřejněno v Kultura ZAK
Od - sobota, 16. březen 2024 17:12
Univerzitní knihovna ZČU uspořádala již sedmý ročník sbírky knih! Foto: Univerzitní knihovna ZČU

I letos uspořádala Univerzitní knihovna Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) k Mezinárodnímu dni darování knihy, který připadá na 14. únor, sbírku knih pro dobrou věc. Lidé celý únor přinášeli knihy do jejích poboček. Darované knihy jsou letos určeny pro Domov svaté Zdislavy pro matky s dětmi v tísni v Plzni.

Sbírky knih se staly v našem městě již tradicí. Letos se v univerzitní knihovně sešlo celkem 78 krabic, přičemž průměrně je v každé 40 knih. Podle výpočtů knihovnic z knihovny v kampusu ZČU na Borských polích tedy letos lidé darovali 3120 různých knih rozličných žánrů.

Knihovna tak pokračuje v úspěšné tradici z předešlých let. V předloňském roce pořádala sbírku ve prospěch neziskové organizace Blízký soused, v loňském roce se sbírka uskutečnila pro pacienty Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice Plzeň. V roce 2021 se sbírka knih z důvodu protikoronavirových opatření nekonala, nicméně o rok dříve putovaly vybrané knihy do knihovny borské věznice. V roce 2019 knihovníci zprostředkovali předání knih do domovů pro seniory (SeneCura SeniorCentrum Plzeň a Baculus - Domov poklidného stáří Vejprnice, o rok dříve knihovna spolu se čtenáři obdarovala dětskou četbou Základní školu a Mateřskou školu pro zrakově postižené a vady řeči. Během prvního ročníku v roce 2017 darované knihy zamířily na lůžková oddělení a do LDN Městské nemocnice Plzeň, Privamed, a. s., a Fakultní nemocnice Plzeň.

Do sbírky i letos – stejně jako v předchozích letech - přispělo zajímavými tituly včetně básnických sbírek také Středisko západočeských spisovatelů.