Umělá inteligence ze Západočeské univerzity bude pomáhat v nemocnicích

Zveřejněno v Aktuálně
Od - pondělí, 13. listopad 2023 17:24
Umělá inteligence ze Západočeské univerzity bude pomáhat v nemocnicích Řešitelský tým vedl Pavel Král. Foto: ZČU

Nejen o léčení je práce v nemocnicích. Součástí práce je také občas velmi úmorná administrativa, na jejíž přílišnou složitost si už stěžoval nejeden zaměstnanec. A právě tomu by mohl být konec. Agendu by totiž mohla převzít umělá inteligence. Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity (ZČU) v Plzni vyvinula ve spolupráci se společností ICZ unikátní softwarové řešení, které má lékařům ulehčit život.

Podle mluvčí ZČU Šárky staré dokáže sofware zpracovat zdravotnickou dokumentaci pacienta a připravit pro lékaře nebo klinického kodéra seznam kódů diagnóz, výkonů, léčiv či materiálů k vykazování pro zdravotní pojišťovnu. To vše v současné době probíhá ručně. "Jedná se přitom o velmi monotónní, detailní a časově náročnou analytickou práci s velkou zodpovědností a obrovským dopadem na příjmy nemocnic. Právě na základě těchto údajů jim totiž zdravotní pojišťovny platí za provedenou péči," uvedla.

Software vyvinutý ve spolupráci FAV a společnosti ICZ může kodérům a lékařům značně usnadnit práci a zvýšit jejich produktivitu o desítky procent. Kód diagnózy, lékařského výkonu, použitého zdravotnického materiálu či podaných léčiv totiž zvládne určit během několika sekund. "Kodér či lékař pak jeho práci už jen zkontroluje a návrh potvrdí, nebo koriguje," popsala.

Výzkumníci pod vedením hlavního řešitele Pavla Krále ze skupiny Zpracování přirozeného jazyka na katedře informatiky a výpočetní techniky Fakulty aplikovaných věd software učili a poté otestovali s využitím dat FN Brno. „Testování predikčního modelu dopadlo velice uspokojivě. V oblasti diagnóz, která má zásadní význam, je klasifikace na vysoké úrovni a pokrývá široké spektrum diagnóz. Z hlediska správnosti je kódování počítačem a lidským kodérem srovnatelné,“ hodnotí výsledky testování Pavel Král. V případě neonatologie, dětské dermatologie, dětské kardiologie nebo chirurgie je kvalita kódování strojem dokonce na takové úrovni, že by stroj mohl kódovat zcela automaticky, bez lidského zásahu. Aplikace má tak podle Pavla Krále obrovský potenciál lékařům a kodérům významně ulehčit práci. 

Software dosahuje výborných výsledků, jak z hlediska správnosti, tak šíře spektra i v diagnostice výkonů. Statistickým a ručním procházením výsledků došli odborníci k závěru, že některé zdánlivě problematické výsledky jsou způsobené zejména chybou kodéra, částečně také nevhodnou logikou českého seznamu výkonů (nejednoznačnost výkonů, více provedených výkonů v rámci jednoho zákroku apod.), ale jen v minimální míře šlo o chyby stroje.

Uspokojivé výsledky vykazovalo i testování v oblasti léčiv, která je z pohledu nákladů velmi významnou položkou v rozpočtu nemocnice. „Pro léčiva je typická velká variabilita, kdy stejné léky od různých výrobců mají různé názvy. Zde existuje možnost upravit kódování a klasifikaci na míru jednotlivým nemocnicím,“ upozorňuje Pavel Král.

V současné době se připravuje jeho pilotní nasazení pro kódování diagnóz ve FN Brno. O jeho použití pak projevila zájem řada dalších nemocnic.