Turismus roste. V Plzeňském kraji přespalo přes léto o sedm procent více hostů, než loni

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - sobota, 9. listopad 2019 13:16
plzen_cz_141113_Turisti_pruvodce město Plzeň

V ubytovacích zařízeních v Plzeňském kraji přespalo v letošním třetím čtvrtletí o 7,1 procenta více turistů než loni. V hotelech, penzionech a dalších zařízeních jich od července do konce září evidovali 338 243 hostů.

Z předběžných údajů vyplývá, že ve 3. čtvrtletí 2019 do hromadných ubytovacích zařízení Plzeňského kraje přijelo 338 243 osob, z toho 29,1 % byli hosté ze zahraničí (nerezidenti) a zbývajících 70,9 % tvořili tuzemští návštěvníci (rezidenti). Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku se návštěvnost kraje zvýšila o 7,1 %, a to hlavně vlivem nárůstu počtu tuzemských návštěvníků (o 8,3 %). Nejpočetnější skupinu zahraničních turistů ve 3. čtvrtletí 2019 představovali návštěvníci z Německa. Plzeňský kraj jich navštívilo v tomto období 42 076, což bylo 42,7 % ze všech zahraničních hostů. Mezi další početnější skupiny zahraničních turistů patřili hosté z Číny (6 649, tj. 6,8 %) a Slovenska (5 278, tj. 5,4 %).

Celková návštěvnost ve 3. čtvrtletí 2019 oproti stejnému období roku 2018 vzrostla ve všech krajích ČR, výjimkou byl Kraj Vysočina, kde došlo k mírnému poklesu celkové návštěvnosti. K regionům s největším dynamikou patřil kraj Olomoucký, kam přijelo o 9,2 % osob více, dále kraje Plzeňský (o 7,1 %) a Středočeský, kdy byl zaznamenán třetí nejvyšší nárůst o 6,0 %.

Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních ve 3. čtvrtletí 2019 strávili celkem 974 913 nocí, což bylo o 9,1 % více než za stejné období předchozího roku. V průměru připadaly na jednoho hosta 2,9 noci, průměrná doba pobytu dosahovala 3,9 dne.