Tříkrálová sbírka začíná už prvního ledna, koledovat budou i zástupci měst a krajů

Zveřejněno v Karlovarský kraj ZAK
Od - úterý, 27. prosinec 2022 09:50
Tříkrálová sbírka začíná už prvního ledna, koledovat budou i zástupci měst a krajů ilustrační, foto: Jakub Žák/Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka, při níž koledníci obcházejí menší i větší města a vybírají příspěvky do charitních kasiček, se tradičně koná od 1. do 15. ledna. Výtěžek pomůže lidem v nouzi.

V krajských městech Diecéze plzeňské, kam spadá i Karlovarský kraj, bude Tříkrálová sbírka slavnostně zahájena shodně 3. ledna. „Dopoledne v Karlových Varech za účasti biskupa Františka Radkovského, hejtmana Karlovarského kraje Petra Kulhánka a primátorky Karlových Varů Andrey Pfeffer Ferklové. Od 10 hodin půjde kolednický průvod z magistrátu k poště, kde proběhnou proslovy a žehnání koledníkům. Od 16. hodiny se pak uskuteční zahájení v mázhauzu plzeňské radnice za účasti biskupa Tomáše Holuba. Po něm převeze koňský povoz koledníky ke katedrále. Zde se odehraje vánoční příběh ztvárněný Staroplzeneckým živým Betlémem a koledníci obdrží požehnání,“ popsal mluvčí Diecéze plzeňské Petr Šimek.

V Karlových Varech bude s hejtmanem Karlovarského kraje Petrem Kulhánkem a primátorkou Andreou Pfeffer Ferklovou koledovat 4. ledna biskup Tomáš Holub. Přímo na svátek Tří králů, tedy 6. ledna, bude biskup Tomáš Holub koledovat v Plzni s primátorem Romanem Zarzyckým a hejtmanem Plzeňského kraje Rudolfem Špotákem. Plzeňští tři králové navštíví plzeňský magistrát, krajský úřad i budovu Biskupství plzeňského. „Speciálně vypravený autobus pojede i na Západočeskou univerzitu v Plzni, do Škody Transportation a nakonec do Plzeňského Prazdroje,“ dodal Šimek.

Na Tříkrálovou sbírku je možné přispět přímo v ulicích koledníkům, do staticky umístěných kasiček, nebo darem do on-line darem na oficiálním webu.

Rozdělení výtěžku:

  • 65 % vybraných prostředků se vrací místním charitám a dalším koledujícím organizacím, které je vykoledovaly,
  • 15 % je určeno na podporu sociálních služeb a projektů diecézní charity (pomáhající ve dvou krajích),
  • 10 % připadá na rozvojové projekty v zahraničí (v našem případě jde zejména o podporu vzdělávání chudých dětí v Jižní Americe),
  • 5 % na projekty a služby Charity Česká republika,
  • 5 % jsou zákonné režie sbírky.