Termíny svozu odpadu se prodlouží. Čisté Plzni chybí zaměstnanci!

Zveřejněno v Z Plzně
Od - pondělí, 15. listopad 2021 12:53
Termíny svozu odpadu se prodlouží. Čisté Plzni chybí zaměstnanci! ilustrační. Foto: M. Osvaldová

Kvůli vysokému výskytu respiračních onemocnění svých zaměstnanců musela společnost Čistá Plzeň, jež ve městě zajišťuje svoz komunálního odpadu, prodloužit termíny svozu vybraných druhů odpadu. 

"Změny se dotknou například odvozu velkoobjemového odpadu, svozu bioodpadu, případně také skla. Tyto činnosti nebudou zcela pozastaveny, ale pravděpodobně se jen prodlouží termíny svozů," uvedla Čistá Plzeň.

Omezení činnosti se nedotkne svozu komunálního odpadu, provozu sběrných dvorů ani svozu papíru a plastů z nádob na separovaný odpad. Přijatá opatření, kterými Čistá Plzeň musela reagovat na aktuální nedostatek svých zaměstnanců, především řidičů, nejsou spojena s pandemií covidu-19. V převážné většině se jedná o výskyt respiračních onemocnění.