Technické vzdělávání ve školách podpoří letos město Plzeň deseti miliony

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - středa, 19. únor 2020 22:53
Magistrát města Plzně Magistrát města Plzně. Foto Richard Beneš

Pro letošní rok Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně ve svém rozpočtu alokovanou finanční částku ve výši 10 milionů korun na podporu technického vzdělávání. Částku využije na více projektů, mimo jiné z ní v letošním roce zakoupí také stavebnice do svých mateřských škol. Radní města podpořili tento záměr.

Z celkové částky 10 milionů korun na technické vzdělávání pošleme Techmanii Science Center, o. p. s. dotaci ve výši tři miliony korun v tomto i v následujících třech letech. Zbývajících sedm milionů korun navrhla Komise pro výchovu a vzdělávání Rady města Plzně využít následovně. Částka 200 tisíc korun se použije na zakoupení stavebnic pro mateřské školy. O jeden milion korun se posílí dotační programy vyhlašované každoročně magistrátním odborem školství, mládeže a tělovýchovy. Zbývajících 5,8 milionu použijeme pro Boleveckou základní školu na vybudování technologického centra,“ vysvětlila radní pro oblast školství Lucie Kantorová.

Aby se mohly zakoupit stavebnice pro mateřské školy, je nutné přesunout rozpočtovým opatřením částku 200 tisíc korun z provozních transferů jiným organizacím a veřejným rozpočtům do běžných výdajů. Tento záměr schválili radní města.