Zobrazení položek podle značky: Plzeňský kraj

Co bude se Sušickou nemocnicí? Kraj a město se domluvili na dvou variantách

Dvě varianty spolupráce při chodu Sušické nemocnice navrhl dnes Plzeňský kraj městu Sušice, jemuž zdravotnické zařízení patří. Nemocnice se potýká s dlouhodobými problémy a s nedostatkem personálu, město na provoz doplácí ročně desítky milionů. Dnes kraj nabídl, že nemocnici by mohla buď dál provozovat Sušice a kraj by přispíval na provoz konkrétních činností, nebo by nemocnici prostřednictvím své Klatovské nemocnice provozoval přímo kraj. Nová forma fungování Sušické nemocnice by mohla začít od 1. ledna 2022, řekl po jednání s městem náměstek hejtmanky Pavel Karpíšek (ODS).

Hejtmanka Ilona Mauritzová (ODS) ustavila pracovní skupinu, jež má zmapovat situaci a navrhnout vhodný model. "K absolutnímu závěru a absolutnímu rozhodnutí není možné dnes dojít. Domluvili jsme se, že následným krokem bude navštívit nemocnici, kde bychom chtěli jednat se zaměstnanci a diskutovat s nimi varianty řešení," řekla Mauritzová. Nemocnici podle ní chybí personál, řada zdravotníků pracuje jen na dohody o činnosti, nikoliv hlavní pracovní poměry.

Kdyby kraj nemocnici provozoval, nesměla by její špatná personální situace negativně ovlivnit krajskou Klatovskou nemocnici, řekla hejtmanka. Věří, že když zaměstnanci při jednání s krajem zjistí, že považuje Sušickou nemocnici za stabilní součást zdravotnické sítě a že nemocnice má perspektivu, budou ochotnější vstoupit do trvalého pracovního poměru.

Starosta Sušice Petr Mottl (ODS) preferuje kraj jako provozovatele nemocnice. "Za mě je systémovější i férovější varianta provozování nemocnice Plzeňským krajem formou klasického pronájmu za nějakou symbolickou cenu. Dokážu si představit i závazek města jako vlastníka areálu na budoucí rozvoj, údržbu a vybavení nemocnice," řekl. Loni stál město s 11.000 obyvateli provoz nemocnice přes 60 milionů, letos je v rozpočtu zhruba polovina. Zatím se vyčerpala menší část, převážně na pokrytí závazků z minulosti, řekl Mottl.

Kraj i město ještě čekají jednání se zaměstnanci i zdravotními pojišťovnami o ochotě proplácet úkony. V nemocnici opět nefunguje kvůli nedostatku personálu lůžková chirurgie. Podle Mauritzové nemá ani jednoho stálého lékaře.

"Jsme schopni nabídnout městu rozsah péče, kterou jsme schopni zabezpečit. Chtěli bychom udržet to, co je tam teď - LDN, interna, ambulantní sféru a naopak ji ještě o některé odbornosti rozšířit. Zajistit tam pohotovost, jaká tam je teď, tedy dětská, chirurgická a klasická. Na rovinu říkám, že nejsme v tuto chvíli schopni kvalitně personálně obsadit, aby tam byla lůžková chirurgická péče, byť je nutné, aby tam byla chirurgická ambulance a pohotovost," řekl Karpíšek. Kdyby kraj přispíval na provoz vybraných činností nemocnice, jako to dělá v jiných zařízeních, určitě by to nebyly desítky milionů ročně, zdůraznil.

Jenže právě fungující lůžková chirurgie je jedním ze základních požadavků občanských iniciativ a organizátorů připravovaného městského referenda o nemocnici.

"Jako veřejnost bychom preferovali spíše provozování městem s příspěvkem kraje, aby rozhodovací procesy zůstaly stále městu, i třeba za participace obcí, které by se mohly podílet na provozu nemocnice. Lůžková chirurgie je pro mě zcela zásadní," řekla Zuzana Hrabá, která v Sušici organizovala petice za udržení rozsahu péče.

I Jan Pelech z petičního výboru referenda chce udržení lůžkové chirurgie. "Jakkoliv víme, že je to finančně a personálně náročné, loňský rok ukázal, že je možné rozsah péče udržet," řekl. Během týdne se iniciátorům referenda podařilo sehnat asi 2500 podpisů, potřeba bylo 2300, později přišly další archy s podpisy, řekl Pelech. Tak jako starosta Mottl předpokládá, že při splnění všech náležitostí by mělo být referendum společně s parlamentními volbami na podzim.

čtk

Plzeňský kraj bude mít do roka adaptační strategii proti suchu a povodním

Plzeňský kraj bude mít do roka Regionální strategii adaptačních opatření (ReSAO). Má zmapovat celý region a říct, co je třeba zhruba do 20 let v krajině udělat pro zadržování vody i zabráněním povodním. 

podpis smlouvy Regionální strategie adaptačních opatření Plzeňského kraje pro zadržení vody v krajin 2Cílem strategie je zlepšit stav krajiny Plzeňského kraje z hlediska zadržení vody, kdy se v souvislosti s probíhající klimatickou změnou, kterou jsou především extrémy počasí – povodně, sucho, zvýraznily letité problémy obecného přístupu ke krajině, a to jak v zemědělství, lesnictví, vodním hospodářství i v zástavbě a dalších oblastech. „Podpis smlouvy je prvním krokem, který se může zdát pouze administrativním, ale jde o velký počin pro životní prostředí našeho kraje. Projekt reaguje  na celém světě na oteplování, na změny klimatu a my můžeme díky tomu činnost porovnat v globálním měřítku,“ uvedl náměstek hejtmanky pro oblast životního prostředí a zemědělství Josef Bernard.

Projekt bude rozčleněn na několik etap. V první etapě bude probíhat analýza prioritních oblastí na území kraje, a to na základě zhruba 70 kritérií. Výstupem by mělo být pravděpodobných 10 oblastí v kraji, kde budou opatření realizovatelná. Druhá etapa se bude zabývat podrobnou analýzou vybraných oblastí a přípravou konkrétních projektů. Třetí etapa bude pak samotná realizace konkrétních opatření. „Zásadní rolí Plzeňského kraje a starostů obcí bude komunikace s vlastníky pozemků a uživateli pozemků. Je nutné si uvědomit, že řadu let byla krajina jen využívána a nyní je třeba ji začít uzdravovat. A zadržení vody v krajině je prvním, zásadním počinem,“ zdůraznil Josef Bernard.

V rámci 1. etapy, kterou zahájil Plzeňský kraj podpisem spolupráce se společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. na 12 měsíců, budou do spolupráce zapojeny další odborné subjekty, jako je Česká zemědělská univerzita a Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy. Cena první etapy je  1, 08 milionu

Praktickým příkladem oživení krajiny je 75 hektarů  půdy nedaleko obce Úherce, blízko dálnice na Rozvadov, Janovský mokřad. Území mělo být částečně zastavěno, zmeliorováno, tvořila jej nevyužitá zemědělská půda. Díky zásahu Plzeňského kraje, který část pozemků koupil, dochází k postupné obnově území – revitalizaci. Přirozeným působením živočichů je oblast zamokřena, vznikla zde soustava tůní a k vidění jsou vzácní živočichové. Důležitou funkci má revitalizovaná oblast také v rámci protipovodňových opatření. Na svém dalším jednání bude Rada Plzeňského kraje schvalovat vyhlášení přírodní rezervace na tomto území tak, aby byla zajištěna ochrana a další přirozený rozvoj ekosystému.

Plzeňský kraj poděkuje sestřičkám koncertem

U příležitosti Mezinárodního dne sester, který připadá na středu 12. května, poděkuje Plzeňský kraj zdravotním sestrám za jejich záslužnou práci, která je mnohdy spíše posláním než zaměstnáním. On-line koncert se bude vysílat z areálu DEPO2015 v Plzni od 17 hodin a bude přenášený na facebookovém profilu a youtube kanálu Plzeňského kraje, na facebookových stránkách jednotlivých nemocnic v Plzeňském kraji a také ve vysílání ZAK TV. Pro všechny sestřičky bude připraveno překvapení od zpěváka Voxela.

Medailonky pod taktovkou moderátora Jirky Pelnáře představí zdravotní sestry, které v období epidemie koronaviru pracovaly přímo na covidových jednotkách nemocnic v Plzeňském kraji. Program okoření kapely HIBAJ a Turbo. Se speciálním překvapením pak přijde zpěvák Voxel, a to přímo pro všechny sestřičky, které si na svůj den oslavu a poděkování zaslouží.

Akce se uskuteční pod záštitou hejtmanky Plzeňského kraje Ilony Mauritzové, která má ve své gesci mimo jiné zdravotnictví. Právě tento obor ji provází celý život a je její srdcovou záležitostí.

Odkaz na on-line přenos na profilu Plzeňského kraje ZDE. Odkaz na on-line přenos na youtube kanálu Plzeňského kraje ZDE.

Chladnější zima napáchala velké škody na silnicích

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje (SÚS) zaznamenala po zimě velké škody na silnicích. Hodně mrazivých dnů a časté střídání teplot na nich způsobily výtluky. Nejhůře zasažených je téměř 40 kilometrů silnic třetí třídy, jichž spravuje kraj nejvíc, asi 3100 kilometrů. Kraj teď řeší, kde získá peníze na opravy, protože je těžké někde brát, řekl náměstek pro dopravu Pavel Čížek (STAN). Zima byla nejtěžší za pět let, náklady na údržbu se meziročně zvedly o 40 procent.

Tržby z jízdného klesly. Zdraží kraj veřejnou dopravu?

Plzeňský kraj nezdraží letos ani příští rok jízdné ve veřejné dopravě, nechce ani omezovat spoje. Počty cestujících v autobusech i vlacích jsou ale v době pandemie stále velmi nízké, a tak tržby z jízdného výrazně klesly. U obou druhů dopravy činí ztráty přes deset milionů korun měsíčně už od loňska, a peníze pak chybí jinde. Informoval náměstek hejtmanky pro dopravu Pavel Čížek (STAN). Za rok by činil propad přes 100 milionů Kč, tedy desetinu výdajů kraje na dopravní obslužnost.

České dráhy mají smůlu. Plzeňský kraj zřejmě zruší soutěž o nového železničního dopravce

Rada Plzeňského kraje chce v pondělí kvůli vysoké nabídkové ceně zrušit soutěž, v níž vybírá nového železničního dopravce pro oblast Českého lesa. V minulých dnech už zrušila soutěž pro Plzeňsko, která zahrnuje výrazně větší rozsah dopravy. Do obou tendrů se přihlásily jen České dráhy. Tuto středu kraj podepsal desetiletou smlouvu s českým železničním dopravcem GW Train Regio, který bude od prosince 2023 deset let zajišťovat osobní dopravu v Pošumaví. Soutěž, která se týká Českého lesa, bude pravděpodobně příští týden zrušena, řekl náměstek hejtmanky Pavel Čížek (STAN).

Plzeňský kraj už dostal oficiální rozhodnutí, od pondělí může otevřít školky

Plzeňský kraj obdržel dnes po 18:00 písemné rozhodnutí ministerstva školství, že od pondělí mohou otevřít všechny mateřské školy v regionu. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) po dnešním jednání vlády na twitteru uvedl, že od 26. dubna budou moct otevřít školky v Královéhradeckém, Karlovarském a Plzeňském kraji. "Oficiální mimořádné opatření a pokyny už jsme obdrželi a budeme je rozesílat na zřizovatele školek," řekla mluvčí kraje Eva Mertlová. Města a obce v regionu rozhodnutí zatím nedostala. Podle mluvčí ho budou mít v pátek.

Funguje testování žáků správně? V celém kraji byli jen dva pozitivní!

První kolo testování ve školách a školkách v Plzeňském kraji přineslo poměrně zajímavé výsledky. Pouze u dvou dětí z více než 20 tisíc testovaných byla prokázána nemoc covid-19, u učitelů a dalších zaměstnanců škol pak nebyl pozitivně testovaný vůbec nikdo.

Většina nemocnic v kraji ruší stav hromadného postižení osob

Vzhledem k aktuální epidemické situaci a obsazenosti nemocnic v kraji došlo ke zrušení režimu hromadného postižení osob v lůžkových zařízeních v kraji. O týden tento režim prodlouží pouze nemocnice Privamed v Plzni.

České dráhy protestují proti výsledku soutěže Plzeňského kraje na provoz vlaků v Pošumaví

Plzeň/Praha 7. dubna (ČTK) - České dráhy (ČD) nesouhlasí s výsledkem soutěže Plzeňského kraje na provoz vlaků v Pošumaví. Krajští radní vybrali 26. března pro tratě Horažďovice - Sušice - Klatovy a linii Domažlice - Klatovy českého železniční dopravce GW Train Regio, který tam má zajišťovat osobní dopravu od prosince 2023 po deset let. ČD podaly proti rozhodnutí rozklad na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který byl zamítnut. ČD jsou stále přesvědčené o tom, ze postup kraje a ÚOHS v této věci byl nesprávný, řekla mluvčí státních drah Vanda Rajnochová.

Západočeši jdou do toho! Vraťme se k životu tak, jak jsme ho znali, vyzývá v kampani Plzeňský kraj

Kampaň, která motivuje k očkování proti nemoci covid-19, představil oficiálně Plzeňský kraj. Hlavním mottem kampaně je rozhodnutí, proč se vrátit k životu tak, jak jsme ho před příchodem koronavirové epidemie znali.

Plzeň bude mít novou atletickou halu. Za 110 milionů vyroste u gymnázia

Plzeňský kraj začne letos stavět u Sportovního gymnázia v Plzni-Skvrňanech kryté atletické sportoviště, které v regionu chybí. Kromě rovné běžecké dráhy, vrhů, skoků do dálky a dalších umožní trénink skokanů do výšky, kteří museli jezdit do Prahy. Halu včetně rehabilitace a zázemí slíbilo škole předchozí vedení kraje v době stěhování gymnázia z městské části Slovany. Žádný z uchazečů nepodal námitky na ÚOHS, smlouva s dodavatelem se může podepsat, řekl ekonomický náměstek hejtmana Pavel Karpíšek (ODS).

Nové vedení kraje má za sebou prvních půl roku vládnutí. Ovlivnila ho koronakrize

První půlrok vlády nového vedení Plzeňského kraje zásadně ovlivnila pandemie. Těžká situace regionu podpořila spolupráci koalice s opozicí, která podle obou stran funguje lépe než v minulém volebním období. Nová krajská rada neprovedla žádné výrazné personální změny v krajských organizacích, firmách a úřadech. Vyměnil se pouze šéf a člen představenstva zdravotnického holdingu Nemocnice Plzeňského kraje, který do konce roku skončí a sloučí se s Klatovskou nemocnicí. Nový je ředitel domažlického domova pro seniory. Kraj díky rezervám pokračuje v započatých a připravených investicích, i když se daňové příjmy vinou koronakrize propadají.

Plzeňský kraj poděkoval zdravotníkům a záchranářům

Symbolické poděkování formou dárkových balíčků připravil Plzeňský kraj pro zdravotníky nemocnic v Plzeňském kraji a záchranáře výjezdových stanic Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje. Do fakultní nemocnice pak kraj poslal jako poděkování velikonoční beránky.

V Pošumaví bude vozit cestující nový dopravce

Český železniční dopravce GW Train Regio a. s., který od roku 2016 v Plzeňském kraji provozuje dálkovou dopravu z Plzně do Mostu, bude od roku 2023 po deset let zajišťovat osobní dopravu v Pošumaví. Vítěze tendru schválila v pátek rada kraje.

Kraj posílá do Sušické nemocnice místopředsedu z Klatov. Má prověřit fungování zařízení

Stabilizovat především personální a finanční situaci v Sušické nemocnici má místopředseda Klatovské nemocnice Ondřej Provalil. O jeho novém působení rozhodla v pondělí na svém jednání Rada Plzeňského kraje.