Strážníky dočasně povede Tomáš Petřík, radnice vypíše výběrové řízení

Zveřejněno v Z Plzně
Od - pátek, 25. listopad 2022 08:40
Strážníky dočasně povede Tomáš Petřík, radnice vypíše výběrové řízení ilustrační, foto: Týdeník Policie

Zastupitelé města Plzně pověřili na svém listopadovém zasedání dočasným velením Městské policie Plzeň dosavadního zástupce velitele Tomáše Petříka. Zároveň zastupitelé uložili radě města vyhlásit výběrové řízení na velitele městské policie. Dosavadní ředitel Petr Vlk rezignoval kvůli neshodám s novým primátorem Romanem Zarzyckým, hlavní rozpor měli v otázce jedno- nebo dvoučlenných hlídkách v ulicích. Vlk v Plzni zavedl jednočlenné hlídky, primátor trval na vrácení dvoučlenných hlídek.

„Velitel Městské policie Plzeň Petr Vlk rezignoval na svoji funkci u městské policie, ve které skončí k 31. prosinci letošního roku. Před námi je nyní najít co nejrychleji kvalitního kandidáta na velitele, který dokáže stabilizovat personálně městskou policii,“ uvedl Jiří Winkelhöfer, radní pro oblast bezpečnosti a prevence kriminality.

Rezignaci obdržel radní pro oblast bezpečnosti od Petra Vlka 9. listopadu. „S ohledem na rezignaci pana velitele je nutné zajistit velení městské policie od 1. ledna 2023. Proto jsme velením pověřili dosavadního zástupce velitele pana Tomáše Petříka na dobu určitou, a to do doby jmenování nového velitele, nejdéle však do 31. prosince 2023,“ doplnil Jiří Winkelhöfer.

Městská policie Plzeň byla zřízena 8. května 1992 obecně závaznou vyhláškou č. 15/1992.