Stavba retenční nádrže Vinice je v polovině. Kdy má být hotovo?

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - pondělí, 3. květen 2021 14:48
210426_1545_foto6 Foto: Vodárna Plzeň

Stavba retenční nádrže Vinice pod Lochotínským parkem, která je klíčovou vodohospodářskou stavbou v Plzni, je v poločase. Srdcem celého systému je obrovská podzemní nádrž, jejíž vybudování znamenalo vyhloubení stavební jámy o rozměrech 65 x 32 metrů a vytěžení a odvezení 25 600 kubíků zeminy. Retenční nádrž bude schopna zadržovat a poté postupně uvolňovat až 6000 kubíků vody z přívalových dešťů. Tím se vyřeší problémy s občasně přetěžovanou kanalizační stokou v oblasti Vinic a Sylvánu. Práce na výstavbě retenční nádrže, která přijde na 130 milionů, jedou zatím podle harmonogramu a kompletní dílo by mělo být hotovo na jaře příštího roku.

Foto: Vodárna Plzeň

Vybudování obrovské podzemní nádrže obnášelo nejprve vyhloubení stavební jámy o půdorysných rozměrech cca 65 x 32 metrů, což znamenalo postupně odvrtat 2,5 km ocelových zápor a spolu s tím vytěžit a odvézt 25 600 kubíků zeminy. Stavět se začalo vloni v červenci a v listopadu 2020 odstartovalo armování a betonáž železobetonové monolitické konstrukce podzemní nádrže. Do bednění o výměře přes 8000 m2 v rámci základové desky, nosných stěn a stropů bylo zapracováno přes 460 tun výztuže a 3200 kubíků betonu. Na konci dubna 2021 překročila stavba jeden z důležitých milníků, kterým je odlití posledního kubíku betonu do bednění větracích věží. Tím jsou úspěšně ukončeny veškeré práce na monolitické konstrukci retenční nádrže. Do začátku letních prázdnin má stavební tým v plánu dokončit technologické vystrojení nádrže a elektroinstalační práce. Podzemní nádrž jako první díl celé skládačky bude dokončena.

Foto: Vodárna Plzeň

Hned poté začnou práce na dalších menších objektech, protože celý projekt neznamená jen vybudování rozsáhlé podzemní nádrže, jak by se mohlo na první pohled zdát. Jedná se o funkční systém, jehož součástí jsou i další stavebně náročné podzemní objekty.  Na první pohled nejsou tak viditelné, ale pro fungování celého systému jsou naprosto klíčové. „Čeká nás výstavba odlehčovací komory, kanalizačních stok a také spojných a revizních šachet. Tyto práce budou probíhat často v místech s omezenými prostorovými podmínkami. Typickým příkladem je stavba nové spojné šachty 11 metrů pod povrchem rušné Karlovarské ulice,“ upřesňuje hlavní vedoucí celého projektu Radim Smékal ze společnosti STRABAG.

Generální ředitel VODÁRNY PLZEŇ Jiří Kozohorský zdůraznil, že akce Retenční nádrž Vinice je klíčovou vodohospodářskou stavbou při budování severozápadního okruhu města. „Vyřeší také problémy s přetíženou kanalizací na Vinicích a Sylvánu,“ uvedl s tím, že stavba je spolufinancována z prostředků Operačního programu Životní prostředí.

Práce na výstavbě retenční nádrže Vinice běží zatím podle smluvního harmonogramu a kompletní dílo by mělo být hotovo na jaře příštího roku. Tam, kde se dnes tyčí jeřáby a v zemi zeje obrovská jáma, budou již za rok stavbu připomínat pouze dvě větrací věže a několik poklopů v trávě.