Stavba obalovny děsí Rokycany, město se postavilo za místní

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - úterý, 3. březen 2020 14:26
věž radnice rokycany Rokycany děsila možnost stavby obalovny.

Pořádné dusno panuje kolem připravované stavby obalovny asfaltových směsí v Rokycanech. Proti záměru se postavili místní i město, kteří už zaznamenali první úspěch. Plzeňský kraj totiž uznal, že stavba může mít významný vliv na životní prostředí.

Obalovnu v areálu bývalých kovohutí chce postavit místní podnikatel Robert Beneš, který ve městě proslul chovem zubrů na někdejším vojenském cvičišti. Jenže na rozdíl od zvířat s obalovnou narazil jak u obyvatel Rokycan, tak u představitelů města.

„Je naší povinností ochraňovat město před vlivy, které mohou negativně ovlivnit životní prostředí i zdraví lidí“ – Jan Šašek, místostarosta.

„Vznesli jsme připomínky, které jsou v případě takového záměru zcela na místě. Jsem rád, že nám Krajský úřad v Plzni dal za pravdu. Je naší povinností ochraňovat město před vlivy, které mohou negativně ovlivnit životní prostředí i zdraví a život lidí. Této povinnosti hodláme dostát i nadále,“ říká místostarosta Rokycan Jan Šašek (ODS).

Bitva na Facebooku

Na sociální síti Facebook už vznikla skupina, která se stavbě obalovny věnuje. Její správce například upozorňuje, že kapacita výroby má být až 80 tisíc tun ročně. „To obnáší výrazné zhoršení životního prostředí emisemi, hlukem, zápachem z výroby a šestnáct tisíc průjezdů kamionů městem,“ stojí v jednom z mnoha příspěvků.

Investor ale taková tvrzení odmítl s tím, že bude využívat technologii, která ohřívá materiál zemním plynem a při níž nedochází k žádnému spalování a tvorbě zplodin.

„Směs bude odvážena uzavřenými návěsy, aby nedocházelo k zápachu při přepravě. Stavba je v souladu s územním plánem, který vstoupil v platnost minulý rok. K provozu je zapotřebí maximálně třicet vozidel denně,“ hájí záměr Beneš.

Úspěch města a odpůrců

Zjišťovací řízení k záměru na stavbu obalovny vede Krajský úřad v Plzni. Právě tam z rokycanské radnice zamířila celkem čtveřice připomínek.

„Upozorňujeme na to, že obalovny živičných směsí svými emisemi negativně ovlivňují okolí. Obáváme se realizace záměru v blízkosti obytné zástavby a nárůstu nákladní dopravy. Rovněž upozorňujeme na ekologickou újmu způsobenou navrženým kácením dřevin, které naopak mohou přispívat ke snížení prašnosti a zlepšení mikroklimatu v oblasti,“ upřesňuje Šašek.

Plzeňský kraj nakonec připomínky Rokycan vyslyšel a dal městu za pravdu, když konstatoval, že stavba skutečně může mít významný vliv na životní prostředí.

„Investor nyní nemůže žádat o zahájení územního řízení. Pokud bude chtít ve svém záměru pokračovat, což již veřejně deklaroval, tak záměr bude posuzován podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (tzv. EIA). Dokumentaci bude muset přepracovat a bude v ní muset zohlednit a vypořádat i naše dosavadní připomínky,“ uvádí Šašek.

Pokud se prokáže negativní vliv na okolí, tak vás mohu ujistit, že od záměru ustoupím“ – Robert Beneš, investor.

Pokud by se tak stalo, i poté se město bude k věci vyjadřovat. Jisté je, že záměru na vybudování obalovny se bude už v pondělí 9. března věnovat zastupitelstvo. Mezitím už investor slíbil, že v případě nezdaru v rámci EIA obalovnu v Rokycanech stavět nebude.

„Pokud se prokáže negativní vliv na okolí, tak vás mohu ujistit, že od záměru ustoupím a nebudu dále pokračovat,“ vyjádřil se na Facebooku Beneš.

(jak)