Statistiky policistů: Násilí spáchané na ženách ubývá

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - sobota, 14. prosinec 2019 16:54
plzen_cz_napadení ženy 900 ilustrační

V roce 2018 bylo registrováno v Plzeňském kraji 793 skutků násilné kriminality. Z toho ve 266 případech z toho byla alespoň jeden z objektů napadení žena. Od roku 2010 podíl násilné kriminality spáchané na ženách poklesnul ve všech krajích kromě krajů Karlovarského, Královéhradeckého a Jihočeského. Od roku 2010 byl zaznamenán třetí nejvýraznější pokles (o 7,8 %) podílu násilné kriminality v Plzeňském kraji, kde byla objektem napadení žena.

Nejčastěji se doslýcháme z veřejných debat o domácím násilí, nicméně k násilí dochází nejen v soukromí, ale i na veřejnosti a aktuálně dnes hodně zmiňovaném kyberprostoru. Typicky je násilí spojeno s muži, kteří jsou původci násilí, a ženami, jakožto oběťmi. Přesto i muži se stávají obětí, častěji však ve sféře veřejné nežli soukromé.

Od roku 2010 podíl násilné kriminality, kde byla objektem napadení žena, poklesnul ve všech krajích kromě kraje Karlovarského, Královéhradeckého a Jihočeského. Nejvýraznější pokles byl registrován v kraji Jihomoravském a to o 9,9 %, Zlínském (o 8,0 %) a Plzeňském (o 7,8 %).

V Plzeňském kraji bylo registrováno za rok 2018 celkem 793 skutků násilné kriminality. Z toho 266 jich bylo provedeno na ženách. Policii se přitom podařilo objasnit 64,9 % registrovaných trestných činů násilné kriminality.