Správa železnic připravuje modernizaci železničního koridoru z Plzně na Domažlice a Německo

Zveřejněno v Plzeňský kraj ZAK
Od - čtvrtek, 20. červen 2024 07:53
Správa železnic připravuje modernizaci železničního koridoru z Plzně na Domažlice a Německo ilustrační. Foto: M. Osvaldová

Správa železnic (SŽ) intenzivně připravuje modernizaci železničního koridoru z Plzně přes Domažlice až na státní hranici s Německem. Je rozdělena na čtyři stavby, z nichž tři nejdelší jsou ve fázi územního řízení a jedna má územní rozhodnutí. Měly by se začít budovat do pěti let, reálné je dokončení do osmi let. Spojení z Prahy přes Plzeň, Domažlice, Řezno a Norimberk až do Mnichova by se mělo výhledově zkrátit ze sedmi hodin zhruba na polovinu.

"Modernizace za desítky miliard zahrnuje zdvojkolejnění a elektrifikaci z Plzně až ke státní hranici, pouze krátké úseky u Holýšova a Blížejova by zůstaly jednokolejné. U nich by nová stopa vyžadovala obrovské náklady a nevychází ekonomické posouzení," řekl náměstek hejtmana Pavel Čížek (STAN). Dodal, že jednokolejná a neelektrifikovaná železniční linie z Plzně do Domažlic je stavebně nejhorší tratí v kraji, i když jako jediná vede přímo na Západ.

Nové budou úseky z Plzně do Nýřan a kratší části. "Jinak je to modernizace současné trati. Současné koleje projdou kompletní výměnou svršku a vedle se vybuduje druhá kolej plus troleje po celé délce. Dále se zkapacitní viadukty, podchody a propustky," uvedl náměstek.

Problematický je jen čtvrtý krátký úsek z Domažlic k hranici s Německem, kde bylo územní řízení zastaveno kvůli nesouhlasu obcí, které chtěly, aby se vedla v nové stopě. "Naráželo to ale na problémy na německé straně. Takže jdeme cestou, že by se zmodernizovala stávající kolej přes Babylon a Českou Kubici, a Správa železnic zároveň předložila koncepci jiného napojení dvoukolejné trati do Furth im Waldu, což ale zahrnuje tunel," řekl náměstek. Je hotová studie pro vedení trati v jiné stopě.

ČR se podle Čížka po letech stále nepodařilo dohodnout se spolkovou vládou, aby na německé straně pokračovala dvojkolejná trať od hranic na Řezno a Norimberk. "Projednávalo ji několik českých ministrů. Němci slíbili, že bude ve spolkovém plánu dopravních cest, ale vždy zůstala pod čarou," uvedl. Němci zatím stále počítají s tím, že na jejich území zůstane trať jednokolejná a bude pouze elektrifikována. Dvojkolejné mají být jen tři krátké úseky pro křižování vlaků, což Plzeňskému kraji ani příhraničním bavorským regionům nevyhovuje.

"V bavorském příhraničí se schází starostové měst a obcí s poslanci a vyvíjí silný tlak na to, aby Mnichov, Norimberk, Ingolstadt a Řezno byly více napojené na Česko," uvedl. Podle Čížka železniční dopravci deklarují, že by po trase mohlo jezdit až 28 nákladních vlaků denně. "Vždy to ale bylo zpochybněno mezinárodními organizacemi, které hodnotí efektivitu spojení," řekl. Řešení situace podle něj v současné době nepřeje ani to, že Němci teď nasměrovali finance do regionálních tratí, které dlouho nerekonstruovali.

"Kdyby záleželo jenom na nás a Bavorsku, tak už jsme mnohem dále. Problém je v Berlíně," uvedl hejtman Rudolf Špoták (Piráti). Minulý týden hovořil s německým velvyslancem v ČR, který železnici na Mnichov podporuje.

"Současné spojení Praha - Plzeň - Mnichov po železnici je to nejhorší, co může být. Je to ještě daleko horší, než to bylo dříve," řekl zastupitel a senátor Vladislav Vilímec (ODS). Podle něj se za 20 let projednávalo několik variant, ale vždy se zabrzdily vinou nepochopení na spolkové úrovni. "Je nutné, aby kraje znovu ve spolupráci s bavorským regiony požadovaly, aby se v tom něco začalo dít," uvedl. Náměstek hejtmana a poslanec Josef Bernard (STAN) uvedl, že tlak Plzeňského kraje na českou vládu vyvolal potřebu zdvojkolejnění a elektrifikace. "Přitom ještě před čtyřmi lety se měla na naší straně budovat jednokolejná trať, ne úplně elektrická, která by nás totálně odřízla od Bavorska," dodal.

čtk