Sportovní i dětská hřiště nebo relaxační zóny. Obyvatelé Trojky srší nápady, návrhů na vylepšení obvodu mají spoustu

Zveřejněno v Aktuálně
Od - pátek, 30. červen 2023 10:49
Sportovní i dětská hřiště nebo relaxační zóny. Obyvatelé Trojky srší nápady, návrhů na vylepšení obvodu mají spoustu Zdroj: ÚMO Plzeň 3

Už více než padesátku návrhů na zlepšení života ve třetím městském obvodu vložili jeho občané na webové stránky www.rozhodnetesami.cz za pouhé dva týdny. Jedná se o projekt v rámci participativního rozpočtu, na který vedení centrálního obvodu vyčlenilo celkem šest milionů korun. Nejčastějšími nápady jsou sportovní nebo dětská hřiště či relaxační zóny.

„Jsem překvapený, kolik nápadů nám naši občané od 15. června, kdy se projekt spustil, už zaslali. Nejčastěji si lidé přejí vybudování sportovních nebo dětských hřišť, různé relaxační zóny, komunitní zahrady nebo lavičky,“ jmenuje některé z návrhů místostarosta „Trojky“ Ondřej Ženíšek.

Fantazii se meze nekladou, jistá omezení tu ale přece jen jsou. „Realizace projektu se musí vejít do jednoho milionu korun pro každou místní část obvodu. Celkem jsme ho rozdělili do šesti oblastí: Skvrňany, Bory a střed, Radobyčice a Malá Homolka, Nová Hospoda a Zátiší, Výsluní společně Doudlevcemi a Valcha,“ říká první místostarosta Pavel Šrámek.

Další podmínkou, aby mohl být projekt realizován, je jeho umístění. „Projekt nelze uskutečnit, jestliže se místo jeho vybudování nenachází na městském pozemku. Jiné nápady mohou zhatit například inženýrské sítě a podobně,“ vysvětluje místostarosta Ladislav Nový. Zda je návrh proveditelný, posoudí příslušné odbory Úřadu městského obvodu Plzeň 3, případně Správa veřejného statku města Plzně. Přesné podmínky jsou popsané na výše zmíněných webových stránkách.

Času na zaslání svého přání, mají obyvatelé „Trojky“ dost. Vkládat je mohou až do 15. září letošního roku. Obvod myslel také na seniory, kteří v některých případech nemají přístup k internetu nebo s ním neumějí zacházet. Tištěný formulář k ručnímu vyplnění najdou v prostorách úřadu centrálního obvodu v sadech Pětatřicátníků nebo ve třech seniorských organizacích, které se v obvodu nachází.

Hlasovat o vybraných, tedy proveditelných projektech, budou moci občané od 15. října až do konce listopadu. Vyhrává vždy ten, který získá ve své místní části nejvíce hlasů. Pokud se do finanční částky jednoho milionu korun vejdou dva nebo i více projektů, zhotoví se také, a to v pořadí podle počtu získaných hlasů. Vítězné projekty představí centrální obvod před Vánoci jako dárky svým občanům.

Webové stránky www.rozhodnetesami.cz chce vedení „Trojky“ využívat nejen k projektu participativního rozpočtu, ale i k dalšímu zjišťování názorů obyvatel. „Máme představu, že jejich prostřednictvím budou naši občané hlasovat i o dalších investičních akcích, které připravujeme. Stránky se stanou dalším komunikačním nástrojem mezi radnicí a obyvateli obvodu,“ dodává starosta David Procházka závěrem.

PR