Společnost Ball Corporation představila nejmodernější závod na výrobu nekonečně recyklovatelných hliníkových nápojových plechovek v ČR

Zveřejněno v Plzeňský kraj ZAK
Od - středa, 13. září 2023 09:11

Média

Americká společnost Ball, světový výrobce plně recyklovatelných hliníkových nápojových plechovek, slavnostně představila svůj nový výrobní závod v průmyslové zóně Panattoni Pilsen Digital Park v Plzni na Borských polích. Jedná se o jednu z největších soukromých investic v ČR za posledních několik let ve výši 170 milionů eur.

Budova výrobního závodu vyniká především výrazným designem, ale také promyšleným nakládáním s energiemi a důrazem na udržitelnost. Vysloužila si tak mimo jiné nominaci v prestižní soutěži Stavba roku Plzeňského kraje 2022. Produkce závodu byla spuštěna letos v dubnu, vytvořila 200 nových pracovních míst na Plzeňsku a doplnila tak stávající výrobu v Ejpovicích u Plzně, která funguje již více než 25 let.

Nový moderní výrobní závod zaujímá plochu o rozloze více než 47 000 m2 a při výstavbě výrobní haly a jejího okolí firma investovala do technologií minimalizujících dopady na životní prostředí. „Příkladem je například střecha, která je pokryta fólií s vysokou odrazivostí, což snižuje tepelný ostrov. Díky spolupráci s městem Plzeň je celá budova napojena na městský zdroj tepla, které je z velké časti vyráběno pomocí biomasy, čímž se snižuje uhlíková stopa. Ve vnitřním vytápění využíváme rekuperace tepla z výroby a nezapomínáme ani na úsporná LED svítidla. Čeká nás také instalace fotovoltaických panelů pro zvýšení objemu energie z obnovitelných zdrojů,“ vysvětluje Radek Mádr, ředitel závodu Ball Beverage Packaging v Plzni.

Společnost Ball dbá na využití udržitelných prvků stavby, čímž posiluje svůj postoj k odpovědnosti k naší planetě. V celé budově byly využity materiály, které jsou šetrné k životnímu prostředí. Na západní fasádě například vznikne zelená stěna z popínavých rostlin, která pomůže ochlazovat budovu a její bezprostřední okolí. V rámci přilehlé retenční nádrže vznikl lokální biotop. V areálu do budoucna proběhnou rozsáhlé sadové úpravy včetně osazení louky a lokálních broukovišť či ještěrkovišť, které pomohou rozvíjet lokální biodiverzitu.

„S globální mírou recyklace kolem 70 % a vysokými výtěžky ze samotného procesu jsou hliníkové plechovky nejvíce recyklovaným nápojovým obalem na světě. Hliníková nápojová plechovka umožňuje při správné recyklaci v podstatě nekonečný cyklus výroby, spotřeby, recyklace a opětovné výroby. Náš postoj je proto jednoznačný: vyrábíme produkt budoucnosti, který umožní naplnit cíle cirkulární ekonomiky. A každý den musíme tento odkaz budovat. Důkazem toho je, že jsme postavili jeden z nejmodernějších provozů svého druhu minimálně v České republice,“ říká Radek Mádr ze společnosti Ball.

„Jak jsem se dozvěděl, trend poptávky spotřebitelů, a tím pádem i výrobců nápojů, po plechovkách stabilně roste každý rok. A to nejen v České republice. Je to tedy odvětví průmyslu, které má obrovský potenciál. Jsem přesvědčen, že přístup společnosti Ball je hodný následování. Přesně takové firmy v našem kraji chceme. Vždyť kde jinde než v hlavním světovém městě výroby piva by taková společnost měla působit,“ ptá se řečnicky Rudolf Špoták, hejtman Plzeňského kraje. Nový výrobní závod na Borských polích je vůbec prvním projektem v rámci území Panattoni Pilsen Digital Park.

Jedná se o rekultivovaný brownfield po části bývalých Škodových závodů. „Opuštěné pozemky po plzeňské Škodě na Borských terasách proměňujeme v moderní Panattoni Pilsen Digital Park, inovační centrum pro prestižní zahraniční investory, automatizované provozy a výroby s vysokou technologickou úrovní. Stavba na brownfieldu je sice investičně i technicky mnohem náročnější než výstavba na zelené louce, ale z hlediska udržitelného rozvoje je to správná cesta a nás to dobrodružství na ní vždy hrozně baví,“ předkládá vizi pro plzeňské brownfieldy Pavel Sovička, generální ředitel společnosti Panattoni pro Česko a Slovensko.

„Informování široké veřejnosti je jedna z cest, jak můžeme společně přispět k tomu, abychom se posunuli směrem k hospodárnějšímu a odpovědnějšímu zacházení s materiály, které nám poskytla naše planeta,“ uzavírá Radek Mádr.

Plzeňský primátor, hejtman Plzeňského kraje, zástupci vedení společnosti Ball a další hosté u příležitosti představení nového výrobního závodu společně v areálu na Borských polích vysadili několik stromů. Symbolicky tak stvrdili odhodlání budoucí vzájemné spolupráce, a to zejména v oblasti edukace široké veřejnosti ohledně otázky recyklování kovových nápojových obalů.

O společnosti Ball Corporation
Společnost Ball Corporation dodává inovativní, ekologicky šetrné hliníkové obaly na nápoje, kosmetiku a hygienické produkty pro domácnost, ale také technologie pro letecký a kosmický průmysl a další odvětví průmyslu a služeb, především pro potřeby vlády Spojených států amerických. Ball Corporation a její dceřiné společnosti zaměstnávají 21 000 lidí po celém světě a v roce 2022 vykázaly výnosy ve výši 15,35 miliardy USD. Další informace naleznete na stránkách www.ball.com nebo se s námi spojte na Facebooku či Twitteru.

PR

Společnost Ball Corporation představila nejmodernější závod na výrobu nekonečně recyklovatelných hliníkových nápojových plechovek v ČR Foto: Ball Corporation