Společně proti alkoholu v těhotenství

Zveřejněno v Z Plzně
Od - čtvrtek, 29. duben 2021 12:37

Konzumace alkoholu v těhotenství má zásadní vliv na vrozené vady dítěte. Toto poselství a další informace budou 17. května předávat v ulicích města Plzně studentky oboru Porodní asistence Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni.

IMG 0669Fakulta a její partneři se spojili pro dobrou věc a připravili na měsíc lásky kampaň “Společně proti alkoholu v těhotenství”. Víte, že se v ČR narodí každý rok až tři tisíce dětí s vrozenými vadami? Příčinou je konzumace alkoholu u matek v těhotenství.

Fakulta zdravotnických studií (FZS) ZČU v Plzni, Karlova univerzita, novorozenecká oddělení nemocnic a nestátní nezisková organizace podporující rodiče předčasně narozených dětí Nedoklubko, připravili na měsíc květen kampaň „Společně proti alkoholu v těhotenství“.

Žádná dávka alkoholu není v těhotenství bezpečná. I na to budou upozorňovat v ulicích města Plzně studentky a akademičtí pracovníci a prostřednictvím odborných přednášek pak odborníci v oblasti porodnictví pod záštitou FZS ZČU.

„Podle aktuálních odhadů se u nás každoročně narodí 3000 miminek se zdravotními komplikacemi, deformitami a postiženími, které jim způsobí konzumace alkoholu u žen v těhotenství. Rozvine se u nich tzv. porucha fetálního alkoholového spektra. A na 300 novorozenců se podle aktuálního odhadu každoročně v ČR narodí se závažnými poruchami nervového systému, deformitou obličeje, poruchami růstu. U nich se rozvine tzv. FAS, tedy fetální alkoholový syndrom. Viníka nemusíme hledat dlouho, je jím vysoká konzumace alkoholu u žen v těhotenství,“ uvedla proděkanka Fakulty zdravotnických studií ZČU v Plzni a iniciátorka projektu Alena Lochmannová.

Ženský organismus je vůči účinkům alkoholu citlivější než mužský

Při dlouhodobém pití alkoholu existuje u žen větší pravděpodobnost poškození zdraví. Ženy mají oproti mužům větší podíl tukové tkáně, menší výkonnost jater a méně aktivní žaludeční enzymy. Proto se ženy opijí rychleji než muži. Nadměrná konzumace alkoholu nám prokazatelně devastuje zdraví. Alkohol v těhotenství má pak zásadní vliv na vrozené vady dítěte.

S ohledem na stávající epidemiologická opatření budou přednášky probíhat online, nicméně budou zpřístupněné široké veřejnosti. Tématu kontaktního rodičovství se bude věnovat odborná asistentka FZS Kristina Janoušková.  Eva Hendrych Lorenzová bude přednášet o významu přípravy ženy na porod.

O své práci včetně zahraniční zkušenosti pohovoří porodní asistentka Barbora Demková působící v současnosti v porodnici v německém městečku Freyung. O kojení bude přednášet porodní asistentka a laktační poradkyně Anety Lehečkové. Vystoupí také výkonná ředitelka neziskové organizace Nedoklubko Lucie Žáčková s tématem Nedoklubko - Když se vám miminko narodí dříve, než čekáte.

„Celá kampaň vznikla na Univerzitě Karlově, která se jako první rozhodla na problém upozornit a vyvolat k němu veřejnou diskusi tak, abychom se pokusili situaci zlepšit. Jako fakulta jsme se rozhodli informační kampaň poté, co nás oslovil rektor Univerzity Karlovy profesor Tomáš Zima, podpořit, ostatně to vyplývá z naší fakultní profilace,” říká k akci děkan Fakulty zdravotnických studií ZČU Lukáš Štich.

Statistiky  uvádějí,  že  až  třicet  procent  evropských  žen  v těhotenství  konzumuje  alkohol  a  Česká republika bohužel nepatří k výjimkám

“Považujeme za své poslání, a zároveň tím naplňujeme třetí roli univerzity, předat tyto informace dále, otevřeně mluvit o problému, který je dost možná odsunován na okraj společenských diskuzí, přestože si zaslouží velkou pozornost,“ dodává Štich.

Autor: Markéta Hallová