Současná čistička v Plzni funguje už 25 let, voda v Berounce je dvacetkrát čistší

Zveřejněno v Z Plzně
Od - pondělí, 6. prosinec 2021 17:56
Současná čistička v Plzni funguje už 25 let, voda v Berounce je dvacetkrát čistší Foto: Vodárna Plzeň

Současná čistírna odpadních vod (ČOV) v Plzni, která funguje přesně 25 let, čistí od povodní v roce 2002 veškeré odpadní vody z města. S počátkem čištění odpadních vod v Plzni od roku 1964 se kvalita vody v řece Berounce postupně lepšila. Dnes je v porovnání s polovinou 20. století více než dvacetkrát čistší.

deff5ef2 0aa4 4074 b704 cd8ae5b2a149Nová čistírna odpadních vod se budovala kvůli přetíženosti té předchozí v letech 1989 až 1996. „Využívá nejlepší technologie, které jsou v oblasti čištění městských odpadních vod dostupné. Během rekonstrukce, která se uskutečnila v letech 2010 – 2012, byla jako jedna z prvních v Evropě doplněna o špičkovou technologii řízení biologických procesů, probíhajících v aktivační nádrži,“ uvedl předseda představenstva Vodárny Plzeň a technický náměstek primátora Pavel Šindelář. Tato technologie zaručuje nejen skvělou funkci, ale také snížení energetické náročnosti čištění odpadních vod. 

Přínos vybudovaných čistíren odpadních vod v Plzni je patrný při sledování kvality vody v Berounce. Z důvodu dlouho odkládané stavby ČOV I Plzeň dosáhlo v polovině 20. století zhoršení jakosti vody v Berounce takového stavu, že využití vody k úpravě na vodu užitkovou i pitnou bylo obtížné nejen z hlediska technického, ale i hygienického a ekonomického. „Ekologický stav řeky Berounky byl katastrofální a kvalita říční vody za Plzní odpovídala asi pětkrát zředěné odpadní vodě. S počátkem čištění odpadních vod se kvalita říční vody postupně lepšila a dnes je v porovnání s minulostí Berounka více než dvacetkrát čistší,“ vysvětlil technolog ČOV Josef Máca.  

Aby Berounka vydržela čistá i nadále, a mohla i dalším generacím dopřát příjemně strávené chvíle při procházkách kolem řeky, nebo při plavbě po řece, dělá Vodárna Plzeň maximum. Klíčovým pro udržení dobrého stavu Berounky je však kromě skvělé funkce ČOV II Plzeň také racionální nakládání s dešťovou vodou ve městě a v krajině. „Už nyní má město Plzeň v areálu ČOV a na kanalizační síti pět retenčních nádrží a několik retenčních stok o celkovém objemu téměř 50 tisíc metrů krychlových. Dále je třeba podporovat zejména rozvoj zelených ploch, zelených střech a dalších stavebních úprav, které zajistí zadržení vody v krajině,“ doplnil generální ředitel Vodárny Plzeň Jiří Kozohorský.