Školky a školy v Plzeňském kraji evidovaly v minulém školním roce nejvíce dětí za posledních 10 let!

Zveřejněno v Plzeňský kraj ZAK
Od - středa, 11. říjen 2023 07:25
Školky a školy v Plzeňském kraji evidovaly v minulém školním roce nejvíce dětí za posledních 10 let! ilustrační. Foto: město Plzeň

V Plzeňském kraji v minulém školním roce přibylo nejvíc dětí v mateřských (MŠ) a základních školách (ZŠ) za deset let. Nárůst zajistily především děti z Ukrajiny. Střední školy zaznamenaly příliv populačně silnějších ročníků a od roku 2020 roste zájem studentů s trvalým bydlištěm v kraji o vysokoškolské studium. Informace zveřejnil Český statistický úřad v Plzni.

V minulém školním roce navštěvovalo MŠ v kraji 19.710 dětí, což bylo deváté místo mezi 14 kraji, 52 procent tvořili chlapci. V regionu bylo 281 školek s 1816 učiteli, na jednu třídu připadlo 22 dětí. Za deset let vzrostl v kraji počet školek o 16, počet tříd o 93, počet dětí o 655 a učitelů o 317. V letech 2015/16 až 2017/18 dětí ubývaly, od roku 2021/22 jejich počty rostly. Nejvyšší meziroční nárůst, o 687 dětí, byl právě v minulém školním roce, nejvyšší meziroční úbytek, o 546 dětí, zaznemenali statistici v roce 2016/17.

ZŠ v kraji navštěvovalo v minulém školním roce 55.392 žáků, meziročně o šest procent více. Za deset let se počet zvýšil o více než 12.000 žáků. Na jednu třídu jich připadlo 21. Za deset let vzrostl počet tříd o 447 a učitelů o 758. Počet žáků v ZŠ se začal zvyšovat od roku 2012/13. Nejvyšší meziroční růst, o 2927 dětí, byl právě v roce 2022/23, uvedl ČSÚ. Nárůst byl silně ovlivněn přistěhovalými dětmi kvůli válce na Ukrajině. V minulém školním roce vyučovalo na "základkách" 3863 učitelů, z toho 591 mužů.

Na středních školách v regionu studovalo v minulém školním roce 24.965 žáků. Na odborných školách s maturitou jich bylo 11.790, na gymnáziích 6450, na učňovských 5351 a na nástavbovém studiu 954. Vyučovalo je 2202 učitelů, ženy tvořily 61 pct. V posledních sedmi letech je patrný růst, od roku 2020/21 výraznější. Na šesti vyšších odborných školách v regionu se ve školním roce 2022/23 vzdělávalo 1723 studentů, z toho na dálkovém studiu 682. Meziroční růst činil 11 procent. Vyučovalo 87 pedagogů.

Počty vysokoláků v regionu za deset let klesly na 11.860 studentů s trvalým bydlištěm v kraji. Hlavní příčinou bylo snížení počtu obyvatel ve věku 20 až 24 let o 25,5 pct. Od roku 2020 roste zájem o studium, což může souviset i se socioekonomickou situací domácností v regionu, uvedl ČSÚ. Loni absolvovalo vysokou školu s místem výuky v kraji 2233 studentů, za deset let o 45 pct méně. V kraji je Západočeská univerzit v Plzni, dále pobočka Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a pobočka Metropolitní univerzity Praha.

Studenti v ČR měli loni na výběr z 56 vysokých škol - 46 pct veřejné školy, 50 procent soukromé školy a dvě školy byly státní - Policejní akademie a Univerzita obrany. Nejvyšší počet VŠ byl v Praze, kde jich působilo 27, a v Jihomoravském kraji - osm. Studenti měli možnost výběru ze 149 fakult, z toho 41 jich bylo v Praze, 29 v Jihomoravském a 16 v Moravskoslezském kraji.

čtk