Škoda sport park má zmodernizované dětské hřiště

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - pátek, 2. říjen 2020 14:42
dětské hřiště Foto: ÚMO 2

Sportovní areál Škoda sport park na Malostranské ulici v Plzni na Slovanech má kompletně zmodernizované dětské hřiště s prvky v provedení nerez a pryžovou dopadovou plochou, doplněné o nové pískoviště se stolem a lavičkami.

Foto: ÚMO 2

Městský obvod Plzeň 2 – Slovany převzal na závěr letošních letních prázdnin od zhotovitele zmodernizované dětské hřiště ve sportovním areálu Škoda sport park. Dětské hřiště je navrženo na původním půdorysu, obsahuje zajímavé variantní hrací prvky. Celý jeho prostor je oplocen a doplněn o pískoviště a mobiliář.

„Škoda sport park je velice navštěvovaným areálem na Slovanech, který je využíván nejen sportovci, ale také rodinami s dětmi. Prvky stávajícího dětského hřiště již vykazovaly známky svého stáří, a proto se rozhodl městský obvod zainvestovat do jejich obnovy,“ uvedl starosta Lumír Aschenbrenner.

Dětské hřiště s plochou 10 x 15 metrů se nachází v blízkosti hlavního vstupu do sportovního areálu. Obsahuje 3 herní prvky, kterými jsou rozsáhlá herní soustava se skluzavkou a variantními prolézačkami, houpačky a atypická lanová věž. Vybrané prvky jsou nerezové a korespondují s celkovým vzhledem areálu. Zvolena byla pryžová dopadová plocha, se kterou má obvod dobré zkušenosti z hřiště v Krejčíkově ulici, a to nejen z důvodu bezpečnosti, ale i z hlediska praktičnosti a vzhledu.

„Modernizace dětského hřiště ve Škoda sport parku si vyžádala investici necelého jednoho milionu Kč, která byla plně hrazena z rozpočtu městského obvodu Plzeň 2 - Slovany,“ upřesňuje místostarosta Jan Fluxa.

Sportovní areál Škoda sport park začal městský obvod Plzeň 2 – Slovany budovat před více jak dvaceti lety, kdy byly instalovány první dvě původní kovové skateboardové překážky. Postupně byla vybudována mnohá sportoviště a hřiště pro různé druhy sportů. V roce 2015 byla zpracována studie obnovy areálu a od roku 2017 byla postupně řešena jednotlivá sportoviště jako je in-line dráha, skatebowl, skate hřiště a nyní i dětské hřiště.

Areál je celoročně volně přístupný a je vhodný pro běžné rekreační sportování či konání různých soutěží, přeborů či republikových mistrovství. Škoda sport park je vybudován a provozován převážně z prostředků městského obvodu Plzeň 2 – Slovany.